Bibelskole med praksis og tjeneste i Acta – barn og unge i Normisjon.

Faith in action med praksis blant barn og unge

  • Dybdeundervisning i bibelen, misjon, menighet og lederskap.
  • Vær leder på leir, i Acta-lag, Soul Children-kor eller besøk andre lag.
  • Personlig oppfølging av veileder med erfaring fra barne- og ungdomsarbeid.
  • Seks uker opphold i utlandet med praksis i misjon.
Acta-lederen har ordet

Acta – barn og unge i Normisjon er en av Norges største kristne barne- og ungdoms-organisasjoner. Vi jobber for å skape grensesprengende fellesskap der barn og unge møter, følger og ærer Jesus Kristus. Ved å velge Faith in action med praksis i Acta kan du gå på bibelskole samtidig som du betyr en forskjell for barn og unge. Du kan for eksempel være leder på leir, i Acta-lag eller Soul Children-kor, eller du kan besøke andre barne- og ungdomsarbeid. Etter nyttår får du et seks ukers opphold i utlandet med praksis i misjon. Velkommen!

Kristian Sveinall Øgaard, daglig leder i Acta – barn og unge i Normisjon

«Grensesprengende fellesskap der barn og unge møter, følger og ærer Jesus Kristus.»

 

Et helt år i tjeneste med dybdeundervisning, veiledning og seks ukers praksis i utlandet.

Ønsker du et år på bibelskole for å finne Guds retning for livet? Vil du finne ut mer om egne evner og nådegaver? Kan du tenke deg å leve et misjonalt liv i Norge eller i utlandet? Faith in action er perfekt for deg som vil lære mye og ha et helt år i tjeneste for Gud.

Få grundig og praktisk rettet undervisning av dyktige lærere, individuell veiledning annenhver uke, tjeneste i utadrettet kristent arbeid og seks ukers spennende praksis i utlandet.

Utvikle deg i tro og tjeneste gjennom tett veiledning og mye praksis gjennom hele året. Med misjon og bibel som hovedfokus, skal vi sammen utforske hvordan kristenlivet kan leves ut i og på tvers av kulturer.

 

Praksis i Acta – barn og unge i Normisjon

På Faith in action går den helårige praksisen i en kristen tjeneste som en rød tråd gjennom året. Dersom du velger praksis i Acta – barn og unge i Normisjon får du bety en forskjell og peke på Jesus for barn og unge.

Dette kan du velge mellom:

  • Være leder på leir
  • Bli med i ledelsen av et Acta-lag eller Soul Children-kor
  • Besøke barne- og ungdomsarbeid i Midt-Norge
  • Holde andakt, snakke med folk og ha det gøy!

Etter nyttår venter et seks ukers opphold i utlandet med praksis i misjon. En personlig veileder med erfaring fra barne- og ungdomsarbeid vil følge deg gjennom hele skoleåret.

Mer informasjon
 

Webhotell levert av Nordic Hosting AS