På Global disippel får du 4,5 måneder praksis i utlandet som en del av bibelskoleåret, samtidig som du får tett oppfølging og veiledning både før, under og etter uteoppholdet.

Du blir tildelt et praksisteam på bakgrunn av hvilket land du ønsker deg når du søker om plass. Før utreise bruker vi mye tid på å etablere godt samspill og god kultur i praksisteamene.

Før og etter oppholdet i utlandet består skoleåret av spennende undervisning, fellesskap, menighetsliv, og forberedelse på skolen.

«Undervisningen vi fikk før utreise var utrolig viktig og avgjørende for god kulturforståelse og et fungerende team!»

– Global disippel 2015/2016

Dette lærer du

Disippellivet
Bli kjent med din egen historie i møte med bibelens gudsbilde og lær om hvordan livet kan leves i etterfølgelse av Jesus. Vi praktiserer tro i skolehverdagen gjennom morgensamlinger og aktiviteter.
Bibelen
Bruk et år på å få oversikt over bibelen fra begynnelse til slutt. Vi gir deg redskaper som gjør det enklere å arbeide med bibelen på egen hånd, både i bibelskoleåret og resten av ditt liv!
Misjon
Vi ser på det bibelske grunnlaget for misjon, innføring i dagens misjonsarbeid og møte med mennesker som har levd et helt liv i misjon. Kanskje får du opp øynene for å gjøre det samme selv?
Kultur
Få kunnskap om viktige forskjeller mellom ulike kulturer og verdensbilder. Lær om hvordan du skal forholde deg til en helt fremmed kultur og bli forberedt på dine egne 4,5 måneder i utlandet.
Kommunikasjon
Lær om hvordan du kan kommunisere det som betyr aller mest for deg! Praktisk erfaring for å øke bevisstheten rundt konfliktløsning og ulike typer kommunikasjon.
Praksisforberedelse
Hvordan forberede seg på å bo i et helt fremmed land? Før utreise forbereder du deg sammen med teamet gjennom å lese om landet du skal til og møte mennesker som allerede har bodd der.

Slik er skoleåret

Forberedelse
Skoleåret starter med ca to måneder undervisning, fellesskap, menighetsliv, og forberedelse på skolen i Trondheim.
Praksis i utlandet
Bety en forskjell og bli forandret i 4,5 måneder! Teampraksis i utlandet og møte med en fremmed kultur. Du kan ønske praksisland når du søker om skoleplass.
Debriefing og undervisning
Møt resten av klassen etter uteoppholdet og få mer undervisning frem mot sommerferien.

Praktisk info

«Dette er faktisk livet mitt akkurat nå. I en øde og primitiv landsby, med crazy skoleunger – og jeg elsker det!»

– Global disippel 2015/2016

Webhotell levert av Nordic Hosting AS