Bibelskole med praksis i Kristent interkulturelt arbeid (KIA).

Faith in action med tjeneste blant innvandrere og flyktninger

  • Dybdeundervisning i bibelen, misjon, menighet og lederskap.
  • Fast tjeneste i kristent innvandrings- og flyktningarbeid.
  • Personlig oppfølging av veileder annenhver uke.
  • Seks uker opphold i utlandet med praksis i misjon.
Et varmere Norge!

Du som er ungdom og student i dag er helt sikkert allerede vant til det; Norge består ikke bare av etnisk norske mennesker. Men det vil alltid være behov for en ekstra innsats for at innvandrere og flyktninger skal kunne trives i landet vårt. Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) er Norges største landsdekkende organisasjon som arbeider på innvandrerfeltet. KIAs slagord er «Et varmere Norge!» Ved å velge KIA som praksissted utgjør du en forskjell samtidig som du utvikler dine egne holdninger og kompetanse i møte med mennesker fra en annen kultur.

«Flerkulturelt fellesskap, likeverd, omsorg og vennskap mellom alle mennesker i Norge, uansett kulturbakgrunn, språk eller religion.»

 

Et helt år i tjeneste med dybdeundervisning, veiledning og seks ukers praksis i utlandet.

Ønsker du et år på bibelskole for å finne Guds retning for livet? Vil du finne ut mer om egne evner og nådegaver? Kan du tenke deg å leve et misjonalt liv i Norge eller i utlandet? Faith in action er perfekt for deg som vil lære mye og ha et helt år i tjeneste for Gud.

Få grundig og praktisk rettet undervisning av dyktige lærere, individuell veiledning annenhver uke, tjeneste i utadrettet kristent arbeid og seks ukers spennende praksis i utlandet.

Utvikle deg i tro og tjeneste gjennom tett veiledning og mye praksis gjennom hele året. Med misjon og bibel som hovedfokus, skal vi sammen utforske hvordan kristenlivet kan leves ut i og på tvers av kulturer.

 

Praksis i Kristent interkulturell arbeid (KIA)

På Faith in action går den helårige praksisen i en kristen tjeneste som en rød tråd gjennom året. Dersom du velger praksis i Kristent interkulturelt arbeid (KIA) får du bety en forskjell for mennesker fra andre kulturer.

Dette kan du velge mellom:

  • Hjelpe innvandrere som går på skole med lekser
  • Være med på norskkurs og kulturkompetansekurs
  • Organisere aktiviteter for nordmenn og fremmedkulturelle
  • Bli kjent med fantastisk flotte mennesker!

Etter nyttår venter et seks ukers opphold i utlandet hvor du selv skal få prøve å være fremmed i en annen kultur. En personlig veileder vil følge deg gjennom hele skoleåret.

Mer informasjon
 

Webhotell levert av Nordic Hosting AS