Info om korona

Har du spørsmål om Gå Ut Senteret og koronasituasjonen i sommer? Send en sms til rektor Ørjan Tinnen, tlf 48075300, så vil vi svare på spørsmål eller ringe tilbake.

Gå Ut Senteret følger koronasituasjonen nøye og planlegger skoleåret 2020/2021 ut fra de muligheter og begrensninger som foreligger.

Slik påvirkes skoleåret på de ulike linjene:

Global disippel

4,5 måneder utenlandsopphold planlegges som normalt med utreise i november. Noen av våre praksisland er allerede åpne for innreise, mens andre fortsatt har innreiserestriksjoner. Norske myndigheter letter gradvis på sitt reiseråd for utenlandsreiser. Inntil videre frarådes reiser som ikke er strengt nødvendige til våre praksisland frem til 20. august. Reiserådet kan deretter bli forlenget, opphevet eller justert til å gjelde enkelte land. Dersom reiseråd og innreiserestriksjoner varer utover høsten, flyttes utenlandsoppholdet til etter nyttår.

Dersom du selv ønsker større forutsigbarhet, kan du når som helst velge å bytte linje fra Global disippel til Faith in action, med 1,5 måned utenlandsopphold – også etter skolestart. Læreplanene på Gå Ut Senteret er utformet slik at du kan bytte linje så sent som til nyttår, og likevel få skoleåret godkjent.

Faith in action

1,5 måned utenlandsopphold planlegges med utreise i november. For Faith in action gjelder det samme som for Global disippel (se over), men på grunn av kortere utenlandsopphold kan utreise gjennomføres så sent som i april 2021, dersom det skulle bli nødvendig.

Bare bibel

1-2 ukers studiereise til Israel planlegges i november. Dersom det skulle bli nødvendig, flyttes reisen til etter nyttår. Vi har også mulighet til å gjennomføre studiereisen i Hellas eller Tyrkia dersom reise til Israel mot formodning skulle være umulig å gjennomføre.

 

Vil du søke om plass?

Søkere som har takket ja til skoleplass blir fortløpende oppdatert med informasjon i Facebook-gruppe for neste års studenter. Dersom du ikke har søkt eller tatt imot skoleplass på Gå Ut Senteret, kan du fortsatt søke om plass. Velkommen!

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Share