Bibelskole med praksis på skoler og studiesteder.

Klar for et år i Laget?

  • Dybdeundervisning i bibelen, misjon, menighet og lederskap.
  • Praksis i Laget både i Norge og i utlandet.
  • Individuell veiledning med fast veileder i Laget.
  • Veritas-konferansen, Skepsisuka og andre arrangementer.
Generalsekretæren har ordet

Faith in action på Gå Ut Senteret er et bibelskoleår for deg som vil lære mye og ha praksis i Laget både i Norge og i utlandet. Det er en arena for deg som er eller vil bli engasjert i Laget, og som ønsker et år med ledertrening og disippelgjøring. Gjennom året vil du få en praksisplass i Norge, f.eks. innen oppfølging av skolelag/studentlag, etablering av nye lag, utadrettet tjeneste i Trondheim Kristelige Studentlag, Skepsisuka i Trondheim eller lignende. Etter nyttår får du seks uker praksis i internasjonalt lagsarbeid. Velkommen!

Karl-Johan Kjøde, generalsekretær

«Vi vil gjøre Jesus kjent på alle skoler og studiesteder i Norge så han blir trodd, elsket og etterfulgt.»

 

Et helt år i tjeneste med dybdeundervisning, veiledning og seks ukers praksis i utlandet.

Ønsker du et år på bibelskole for å finne Guds retning for livet? Vil du finne ut mer om egne evner og nådegaver? Kan du tenke deg å leve et misjonalt liv i Norge eller i utlandet? Faith in action er perfekt for deg som vil lære mye og ha et helt år i tjeneste for Gud.

Få grundig og praktisk rettet undervisning av dyktige lærere, individuell veiledning annenhver uke, tjeneste i utadrettet kristent arbeid og seks ukers spennende praksis i utlandet.

Utvikle deg i tro og tjeneste gjennom tett veiledning og mye praksis gjennom hele året. Med misjon og bibel som hovedfokus, skal vi sammen utforske hvordan kristenlivet kan leves ut i og på tvers av kulturer.

 

Praksis i Laget

På Faith in action går den helårige praksisen i en kristen tjeneste som en rød tråd gjennom året. Dersom du velger praksis praksis i Laget får du bidra til å gjøre Jesus kjent på skoler og studiesteder.

Mulige tjenester i Laget:

  • Oppfølging av skolelag/studentlag
  • Etablering av nye lag
  • Tjeneste i Trondheim Kristelige Studentlag
  • Planlegge og gjennomføre Skepsisuka i Trondheim

Etter nyttår venter en seks ukers praksisperiode i den internasjonale lagsbevegelsen. En personlig veileder fra Laget vil følge deg gjennom hele skoleåret.

 

«I løpet av de første månedene her på Gå Ut Senteret har vi innsett at Faith in action er en helt unik linje og inneholder alt man kan drømme om for et bibelskoleår.»

– Faith in action 2017/2018

Mer informasjon
 

Webhotell levert av Nordic Hosting AS