Bli med når 400 studenter samles til studentgudstjeneste hver lørdag kveld.

Gå Ut Senteret drives i nær tilknytning til Salem menighet, som er Normisjons sentrumsmenighet i Trondheim.

Menigheten har et bredt tilbud for alle aldre og med en særlig satsing på studenter og unge voksne. Når skoleåret begynner på høsten er det mye som skjer; grilling i parken, quiz, hybelkvelder, studentweekend osv.

Menighetslivet er en naturlig del av hverdagen ved Gå Ut Senteret. Som student får du mulighet til å ha en tilpasset tjeneste i menigheten. Vi håper du vil finne deg til rette i Salem og at det blir naturlig for deg å ikke bare være gjest, men at du ser på deg selv som en del av fellesskapet.

Velkommen til Salem menighet
Webhotell levert av Nordic Hosting AS