Global disippel

Bibelskolen for deg som vil bli disippelgjort, oppleve en annen kultur fra innsiden og bety en forskjell.

På Global disippel har du praksis i utlandet i 4,5 måned som en del av bibelskoleåret, samtidig som du får tett oppfølging og veiledning både før, under og etter uteoppholdet.

Du blir tildelt et praksisteam på bakgrunn av hvilket land du ønsker deg til når du søker om plass. Før utreise bruker vi mye tid på å etablere godt samspill og god kultur i praksisteamene.

Før og etter oppholdet i utlandet består skoleåret av spennende undervisning, fellesskap, menighetsliv, og forberedelse på skolen. Vi lover at du ikke vil kjede deg!

Skoleåret

Forberedelse

2,5 måneder

Undervisning, fellesskap, menighetsliv, og forberedelse på skolen.

Praksis i utlandet

4,5 måneder

Bety en forskjell og bli forandret! Teampraksis i utlandet og møte med en fremmed kultur. Velg mellom praksisland i Asia, Afrika og Sør-Amerika.

Refleksjon

2,5 måneder

Møt resten av klassen etter uteoppholdet og få mer undervisning.

Dette lærer du om

Disippellivet

Bli kjent med din egen historie i møte med bibelens gudsbilde og lær om hvordan livet kan leves i etterfølgelse av Jesus. Vi praktiserer tro i skolehverdagen gjennom morgensamlinger og aktiviteter.

Bibelen
Bruk et år på å få oversikt over bibelen fra begynnelse til slutt. Vi gir deg redskaper som gjør det enklere å arbeide med bibelen på egen hånd, både i bibelskoleåret og resten av ditt liv!
Misjon
Vi ser på det bibelske grunnlaget for misjon, innføring i dagens misjonsarbeid og møte med mennesker som har levd et helt liv i misjon. Kanskje får du opp øynene for å gjøre det samme selv?
Kultur

Få kunnskap om viktige forskjeller mellom ulike kulturer og verdensbilder. Lær om hvordan du skal forholde deg til en helt fremmed kultur og bli forberedt på dine egne 4,5 måneder i utlandet.

Kommunikasjon

Lær om hvordan du kan kommunisere det som betyr aller mest for deg! Praktisk erfaring for å øke bevisstheten rundt konfliktløsning og ulike typer kommunikasjon.

Praksisforberedelse

Hvordan forberede seg på å bo i et helt fremmed land? Før utreise forbereder du deg sammen med teamet gjennom å lese om landet du skal til og møte mennesker som allerede har bodd der.

"Dette er det beste året jeg har hatt i hele mitt liv."


Eirik Stenberg (Global disippel 10/11)

Våre praksisland

indonesia
kambodsja
tsjekkia
bangladesh
nepal
ecuador
paraperu
etiopia