Global disippel

Linjetilbudet for deg som vil bli disippelgjort, oppleve en annen kultur fra innsiden og bety en forskjell.

På Global disippel får du 4,5 måneder praksis i utlandet som en del av bibelskoleåret, samtidig som du får tett oppfølging og veiledning både før, under og etter uteoppholdet.

Du blir tildelt et praksisteam på bakgrunn av hvilket land du ønsker deg når du søker om plass. Før utreise bruker vi mye tid på å etablere godt samspill og god kultur i praksisteamene.

Før og etter oppholdet i utlandet består skoleåret av spennende undervisning, fellesskap, menighetsliv, og forberedelse på skolen.

Dette er Global disippel

Bibelskole med en smak av misjon.

Forberedelse

2,5 måneder

Undervisning, fellesskap, menighetsliv, og forberedelse på skolen.

Praksis i utlandet

4,5 måneder

Bety en forskjell og bli forandret! Teampraksis i utlandet og møte med en fremmed kultur. Du kan ønske praksisland når du søker om skoleplass.

Refleksjon

2,5 månder

Møt resten av klassen etter uteoppholdet og få mer undervisning.

Dette lærer du om

 Disippellivet

Bli kjent med din egen historie i møte med bibelens gudsbilde og lær om hvordan livet kan leves i etterfølgelse av Jesus. Vi praktiserer tro i skolehverdagen gjennom morgensamlinger og aktiviteter.

 Bibelen

Bruk et år på å få oversikt over bibelen fra begynnelse til slutt. Vi gir deg redskaper som gjør det enklere å arbeide med bibelen på egen hånd, både i bibelskoleåret og resten av ditt liv!

 Misjon

Vi ser på det bibelske grunnlaget for misjon, innføring i dagens misjonsarbeid og møte med mennesker som har levd et helt liv i misjon. Kanskje får du opp øynene for å gjøre det samme selv?

 Kultur

Få kunnskap om viktige forskjeller mellom ulike kulturer og verdensbilder. Lær om hvordan du skal forholde deg til en helt fremmed kultur og bli forberedt på dine egne 4,5 måneder i utlandet.

 Kommunikasjon

Lær om hvordan du kan kommunisere det som betyr aller mest for deg! Praktisk erfaring for å øke bevisstheten rundt konfliktløsning og ulike typer kommunikasjon.

 Praksisforberedelse

Hvordan forberede seg på å bo i et helt fremmed land? Før utreise forbereder du deg sammen med teamet gjennom å lese om landet du skal til og møte mennesker som allerede har bodd der.

Utlandsopphold

Tilbring 4,5 måneder i en fremmed kultur.
Klikk på kartet for å lære mer om hvert enkelt land.

"

Undervisningen vi fikk før utreise var utrolig viktig og avgjørende for god kulturforståelse og et fungerende team!
Global disippel 2015/2016

"

Her får vi en nødvendig ballast i form av bibel-, kultur- og misjonsundervisning, i tillegg til at man blir bedre kjent med seg selv i møte med dette.
Global disippel 2016/2017

"

Dette er faktisk livet mitt akkurat nå. I en øde og primitiv landsby, med crazy skoleunger - og jeg elsker det!
Global disippel 2015/2016

"

Reisen er kanskje over, men disse guttene og gatesenteret på Bali vil jeg alltid bære med meg i hjertet.
Global disippel 2015/2016

Nå kan du søke om plass for skoleåret 2017/2018!

Vi har startet inntaket. Søk om plass i dag!