Gå Ut Senteret har to ledige stillinger som ettåringer kommende skoleår.

Misjonsskolen Gå Ut Senteret eies av Normisjon og Salem menighet i Trondheim, og har i over 30 år utfordret og utrustet til tjeneste for Jesus på tvers av grenser. Skolen har 32 studenter inneværende skoleår.

Som ettåring ved Gå Ut Senteret vil du få et meningsfylt, variert og innholdsrikt år. Du vil jobbe i nær kontakt med studenter og stab på linjene Global disippel og Faith in action. Dine viktigste arbeidsoppgaver blir å jobbe for at studentene trives både i og utenfor klasserommet, samt å markedsføre skolens tilbud gjennom skolebesøk og stand på ulike arrangementer. Stillingene knyttes til hver av de to linjene Global disippel og Faith in action. Som ansatt ved Gå Ut Senteret blir du en del av staben i Salem menighet.

Du må ha lyst til å bidra til at mennesker blir utfordret og utrustet til tjeneste for Jesus på tvers av grenser, og du må være villig til å gjennomføre et år med fokus på både andres og egen utvikling.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Miljøarbeid / sosiale aktiviteter
 • Linjeadministrasjon
 • Delta i undervisning
 • Organisering av lunsjtilbud
 • Praktiske gjøremål
 • Planlegging og gjennomføring av arrangementer
 • Markedsføring av skolen

Vi søker etter deg som er:

 • Engasjert for internasjonal misjon
 • Glad i å jobbe med unge mennesker
 • Flink til å snakke med folk du ikke kjenner
 • Opptatt av personlig kristenliv
 • Villig til å bidra helhetlig i Salem menighet

Dette kan vi tilby deg:

 • Du blir en del av staben ved Gå Ut Senteret og Salem menighet
 • Personlig oppfølging
 • Unik arbeidserfaring
 • Gode personlige utviklingsmuligheter
 • En utenlandsreise for å besøke et av skolens samarbeidsland
 • Arrangementer sammen med staben
 • Stor handlefrihet og korte beslutningsveier
 • Husleie betalt av arbeidsgiver
 • Lønn i hht Normisjons ettåringsbetingelser (ca 10 000 kr pr måned)

Ettåringer må jobbe i tråd med Normisjons verdier og trosgrunnlag. Det må påregnes noe reiseaktivitet og arbeidstid utenfor ordinær kontortid.

Arbeidssted: Trondheim

Tiltredelse: August 2017

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. 

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til rektor Ørjan Tinnen, tlf 480 75 300, e-post: orjan.tinnen@normisjon.no

Søknad med CV sendes pr e-post til orjan.tinnen@normisjon.no innen 15. mars 2018.
Vennligst spesifiser hvilken linje du eventuelt har spesielt ønske om å jobbe med.

Webhotell levert av Nordic Hosting AS