Nå har vi fått godkjent helt nye læreplaner for linjene Global disippel og Faith in action! De ti og femten år gamle læreplanene har blitt skrevet fullstendig om, og vi gleder oss til å ta i bruk de nye planene høsten 2019!

Linjene på Gå Ut Senteret er offentlig godkjent av Utdanningsdirektoratet, slik at du kan få lån og stipend fra Lånekassen. Derfor har vi godkjente læreplaner som skolen er forpliktet til å drive etter.

Slik blir den nye hverdagen på Global disippel og Faith in action: 

1. Åtte hovedtemaer

Hverdagen på Gå Ut Senteret vil handle om åtte hovedtemaer. Enten du hører på undervisning, sitter i teamsamling, har stilletid i hagen eller løper og gjør oppgaver i skogen, vil alle aktivitetene handle om ett eller flere av disse hovedtemaene:

  • Bibelen
  • Misjon
  • Disippelliv
  • Menighet
  • Personlig utvikling
  • Interkulturell kompetanse
  • Kommunikasjon og samhandling
  • Lederskap (kun Faith in action)

2. Fokus på livsmestring

Et viktig emne i hovedtemaet personlig utvikling, er livsmestring – å mestre livet. Her vil du få hjelp til å utvikle livsmot, å sette pris på livets gleder og å håndtere dets utfordringer. Du vil også bli kjent med aktuelle psykososiale utfordringer og hvordan disse kan håndteres i relasjon til Gud og mennesker.

I tillegg blir det økt fokus på veien videre etter året på Gå Ut Senteret. Vi ønsker å hjelpe deg med å reflektere over kall og utrustning, valg av bosted, menighet, frivillig tjeneste, utdanning og yrke.

3. Felles utreiseforberedelser

De nye læreplanene gjør det mulig å samkjøre forberedelsene til utlandsopphold på tvers av linjene Global disippel og Faith in action.

Det betyr at de første månedene på høsten kan handle om utreiseforberedelser for alle studentene på skolen, med teamsamlinger, undervisning og veiledning.

4. Større fleksibilitet

Studentene på Gå Ut Senteret har vært vant med veldig detaljerte ukeplaner. Dette skyldes at de gamle læreplanene var svært detaljert skrevet, med fastsatt antall timer på hvert minste emne.

Nå blir lærerne mye friere til å sette sammen læringshverdagen på en mer fleksibel måte. Det vil føre til mer varierte dager, økt trivsel og bedre læring!

5. Bedre økonomi = bedre bibelskole!

Det offentlige tilskuddet som Gå Ut Senteret mottar fra staten øker nå med flere hundre tusen kroner hvert år! Dette vil gi oss mulighet til å øke kvaliteten på læring, praksisforberedelser, skoleturer, oppfølging av studenter – rett og slett bli en bedre bibelskole!

 

Dette er bare noen av endringene i opplegget for skoleåret som kommer. Vi gleder oss til å dele året med et nytt kull i en ny og enda bedre læringshverdag!


Bibelskole neste år?

Vi har ledige plasser til skoleåret 2019/2020! Søk om plass: www.gus.no