Årets kull er en god blanding av studenter som er kjente og ukjente i byen, med 41 studenter totalt. Seks av disse går på Tjeneste og ledelse og tjuvstartet på Gå Ut Senteret allerede i juni. Resten av flokken ankom lørdag 20. august hvor åpningshelg ventet full av inntrykk og nye ansikter.

Dagen begynte med ankomst på Trondheim Vandrerhjem for studentene som skal bo i bofellesskap der. Etter innflytting og mingling ventet pizzafest på Berg prestegård sammen med studentene som alt er godt etablert i Trondheim. De har valgt å bruke et år på Gå Ut Senteret, enten som pause i studiet eller som et tilleggsår her i byen.

Etter pizzafest ventet studentgudstjeneste i Salem, den første av to gudstjenester. Her fikk studentene et innblikk i studentmiljøet i byen gjennom en livlig gudstjeneste med bli kjent – leker, lovsang og oppfordring fra studentpastor Isak Gilde om å følge Jesus.

Søndag morgen ble kullet presentert for resten av Salem menighet, gjennom gudstjeneste og hagefest på Berg. Her fikk studentene et innblikk i det tette samarbeidet Gå Ut Senteret har med Salem menighet. Grillfesten var full av god prat, pølse og is, og enda mer mingling og navnepugging.

Det spares ikke på krefter under åpningshelga. På under to dager møttes alle for første gang, vært på to gudstjenester og deltatt på hagefest på Berg prestegård. Alt med mål om å skape en så god arena for å bli kjent med hverandre som mulig. I disse dager handler det om å lære flest mulig navn på kortest mulig tid, i tillegg til å huske masse info om lite og stort.

På tross av mye nytt er det fortsatt liv i gjengen, og i skrivende stund har studentene leketime med ettåringene hvor Pip, pip, wha lekes med hyl og skrik fra hagen. Etter en lang infodag var det godt å få bevegd kroppen og kjenne på varmen fra sola så lenge den varer her i vårt litt for ofte regnfulle Trøndelag.

Vi gleder oss til fortsettelsen og spesielt til å se hva Gud gjør i og gjennom våre studenter dette året. Forhåpentligvis får vi se noe av det som står i 2. Korinterbrev 5,17:

Nei, den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til!