I Nepals spennende hovedstad Kathmandu, ligger Elim Kids Academy. Skolen søker to studenter til å ha 4,5 måneders utlandspraksis som lærere her.

Elim Kids Acedemy er en kristen barne-, ungdoms- og videregående skole. En viktig verdi for skolen er å ha undervisning med høy kvalitet. Staben jobber for å skape et godt læringsmiljø som motiverer elevene til å ta utdanning. De brenner for at elevene skal få god selvtillit og respekt for selg selv og andre. Basert på bibelske prinsipper ønsker de ansatte å tilrettelegge for at hver enkelt barn og ungdom skal få utvikle seg både i den kristne troen, som elever, og som medmennesker.

Nå har skolen spesielt behov for økte personalressurser, og har i den forbindelse henvendt seg til Gå Ut Senteret.

I en kultur hvor kasten du tilhører, definerer din rang i samfunnet, ønsker Elim Kids Acedemy å være en skole som tydelig formidler menneskets uendelige verdi,  uavhengig av bakgrunn og forutsetninger.

Skolen har behov for unge forbilder, som kan være med på å skape en god kristen kultur blant elever og ansatte. Som frivillig får du være med på å undervise og arrangere sportslige aktiviteter. Du vil bli godt tatt i mot av ledelsen, og du vil få være med på å veilede både unge og voksne.

Vi søker etter deg som:  

  • Har studert eller studerer til å bli lærer
  • Har undervisningserfaring
  • Liker å være sammen med barn og unge
  • Ønsker å utvikle deg som leder
  • Ønsker å være med på å forme et godt sosialt miljø

Klikk for å lese mer skolen

Hvordan bidra?

Gjennom et samarbeid mellom Elim Kids Academy og Gå Ut Senteret tilbyr vi to praksisplasser i Kambodsja for skoleåret 2018/2019.

Du blir student på linja Global disippel, og må følge undervisning og forberedelser på skolen frem til utreise i midten av november. Her får du viktig undervisning om teamarbeid og å bo og arbeide i en fremmed kultur, i tillegg til bibelundervisning, menighetsliv osv. De to som skal ha tjeneste i Elim Kids Academy må bo sammen i kollektiv før utreise.

Varigheten for tjenesten er 4,5 måneder (november 2018 – april 2019). Deretter følger to måneder debriefing, formidling og mer undervisning ved Gå Ut Senteret frem mot sommeren.

Skoleåret gir grunnlag for støtte fra Lånekassen, og du kan også få 30 studiepoeng i interkulturell kommunikasjon gjennom vårt samarbeid med NLA Høgskolen.

Dersom det av ulike årsaker ikke er mulig å tildele deg tjeneste ved Elim Kids Academy vil du få tilbud om praksisplass i et av de andre Global disippel-prosjektene.

Mer informasjon?

Ta kontakt dersom du er interessert, så vil vi bidra med mer informasjon og hjelpe deg med å vurdere hvorvidt et bibelskoleår med tjeneste ved Elim Kids Academy passer for deg.