Da har det allerede gått en måned siden vi startet på Gå Ut Senteret. Unge voksne fra hele landet har kommet forventningsfulle til hva Gud skal gjøre i livene deres, og hvilken betydning det kan ha å være i et slikt kristent fellesskap. Året på Gå ut Senteret skal være et annerledes år, hvor vi kan rette fokuset mot Gud og vokse i fellesskap til ham og våre medsøsken.

Åpningshelgen besto av innflytting, bli-kjent leker og bøttevis av small-talk. Uken etter var vi på en tre-dagers leir på IMI-stølen, der vi hadde spennende undervisning, morsomme aktiviteter og en god arena til å bli kjent med hverandre. Med en god pust i bakken etter en gøy og innholdsrik tur, var det klart for å begynne med fulle uker på Salemhuset.

Skolen og undervisning

Jeg opplever Salemhuset som et fellesskap hvor ansatte i menighet, Gå Ut Senteret, samtalesenteret, 22B og studenter omgås i et åpent miljø. Bare bibel har lest og snakket gjennom flere bøker i bibelen og har fått dypere forståelse av bakgrunn og mening i ulike bibeltekster. Det er et privilegium å få satt av timer til å lese i Guds ord på skolen.

Global Disippel og Faith In Action har hatt inspirerende undervisning om disippelliv, misjon og bibel. Timene blir interessante når spørsmål setter samtaler i gang, og det viser seg at bibelen virkelig engasjerer oss studenter. Vi har også lært om personlig identitet, og reflektert rundt og formidlet egne livshistorier til veileder og team. Det har for mange vært utfordrende å vise sårbarhet, men jeg tror det har ført oss tettere sammen.

Interkulturelle møter

I forberedelsen til utenlandsoppholdet lærer Global disippel og Faith in Action om interkulturell kommunikasjon og kompetanse, for å kunne bedre forstå og vise respekt for andre kulturer. Vi er heldige som har anledning til å skaffe oss interkulturell kompetanse også ved flere interkulturelle praksisplasser i Norge. Det har vært god oppslutning blant GUS-studenter på Internasjonal kafé i Salemhuset på tirsdager. Det er en spennende arena hvor mennesker på tvers av kulturell bakgrunn møtes for å spise og snakke. Vi har også fått vært på internasjonal gudstjeneste og fått en smak av hvordan gudstjenester kan være i utlandet. Det var inspirerende å se hvordan det så tydelig uttrykkes glede over evangeliet.

22B sin internasjonale kafé

Hverdagen ved studentleilighetene

Utenom skoletid, befinner de fleste seg på Trondheim vandrerhjem hvor hverdagen består av avslapning, aktiviteter og samlinger. Vi har husmøter med kollektivet, for å ha et fast møtepunkt hvor vi kan be, snakke sammen, og planlegge rutiner. Aktiviteter som foregår på huset er bl.a. filmkveld, dans, brettspill, lovsangskveld og diverse konkurranser i biljard. På onsdager har vi dratt en god gjeng på GUS-fotball og spiller fotball sammen med mennesker med innvandrerbakgrunn. Sist onsdag var det ca. 45 stk. som enten spilte fotball eller heiet på sidelinjen.

Torsdager har vi hatt fellesskapskvelder på Salemhuset, med både eldretreff på basar, barnebursdag og spillkveld. Lørdagskvelden er holdt av til studentmøte i Norkirken Trondheim Salem, som er et fint sted å kunne møte andre unge voksne i byen som ikke er studenter ved Gå ut senteret. På søndagene møtes guttene på GUS til mannsgruppe, hvor vi i grupper snakker om relevante temaer for menn knyttet til Gud. Ved siden av disse arrangementene har også studentene ved Global disippel og Faith In Action interkulturell praksis og/eller menighetspraksis.

Fellessbilde under åpningshelga

Å søke Gud på egenhånd og i fellesskap

Midt oppe i alle de morsomme aktivitetene og samlingspunktene, må vi også erkjenne at vanskelige dager kommer også her. Jeg er takknemlig for at vi blir gitt tid og rom for å involvere Gud i disse dagene. Jeg håper det at det blir kultur for å sette av egentid til fellesskap med Gud. Når vi som fellesskap er sentrert rundt Jesus, vil vi kunne bli inspirert til å dele de gode nyhetene om Guds betydning for oss – til resten av byen og til verdens ender. I sum tror jeg en hverdag her på Gå ut senteret vil kunne bli en investering i relasjonen til Gud ved å bedre kjenne hans ord og lytte til hans stemme. Det blir ikke nødvendigvis det beste året i livet for mange, men det kan fort bli det viktigste.