Salemhuset er et levende bygg midt i Trondheim sentrum – her er det alltid noe som foregår! I tillegg til Norkirken Trondheim Salem, har blant annet både 22B og gjenbruksbutikken Galleri Normisjon lokaler her. Som praksisstudent får jeg være med på mye forskjellig av det som skjer og det har vært noen spennende uker frem til nå!

Hver onsdag er jeg med på 22B sin ukentlige språkkafe. Det har vært fint å få stifte nye bekjentskap – og vennskap – med mennsker i ulike aldersgrupper og med ulik etnisk bakgrunn. Språkkafeen er en fin møteplass hvor man samles for å snakke norsk. Sist onsdag spilte vi et spill som legger til rette for samtale om mange ulike temaer – og her ble det både latter og gode samtaler!

Hver torsdag jobber jeg i den nyåpnede gjenbruksbutikken på Salemhuset. Denne uka pyntet vi butikken til jul og det var mange fornøyde kunder innom.

På fredager er jeg engasjert som leder i konfirmantopplegget og ungdomsarbeidet SOLID i Norkirken Trondheim Salem. Det er fint å se at ungdommene får en arena hvor de kan lære mer om Jesus og ha godt fellesskap med andre ungdommer – og det er alltid en gøy lek eller spill i løpet av kvelden!

I løpet av uka får jeg også være med staben i menigheten på stabsmøter. Det er inspirerende å se hvordan staben jobber målrettet for at mennesker skal få møte Jesus, bli inkludert i fellesskapet og disippelgjort gjennom det som skjer i menigheten. Det er mange ting som «ligger bak» det å drive menighet!

Salemhuset skal være et sted med «Hjerte for byen», og etter å ha fått kommet tettere innpå det som skjer på bygget, kan jeg virkelig se dette i praksis! Jeg har lagt merke til at både de ansatte og frivillige viser genuin omsorg for andre mennesker, og de ønsker å gjøre Jesus kjent i byen. Mange ulike mennesker er innom Salemhusets forskjellige tilbud i løpet av uken – og jeg har allerede sett at omsorgen og fellesskapet de blir møtt med her har stor betydning i folks liv!

Å gå Faith in Action med praksis i Norge er en stor velsignelse – og jeg er takknemlig for all erfaring jeg kan ta med meg herfra! Jeg har lært mye de to første ukene av praksisperioden og ser fram til å se enda mer av hvordan menighet, diakonalt arbeid og misjonsarbeid drives i en av Norges største byer!