Vi så det tydelig for oss da vi begynte å utforme den nye linjen Bare bibel for to år siden. Vi ville lage en offentlig godkjent bibelskolelinje etter visjonen: Hele Bibelen – alle 66 bøker – på ett år, med god trening i formidling av bibelkunnskap.

Etter flere måneder med læreplanarbeid, søkte vi om godkjenning til Utdanningsdirektoratet i mars 2018. Etter å ha ventet i et helt år med saksbehandling, ble vi skuffet da direktoratet avslo søknaden i april året etter. Vi klagde på vedtaket, men fikk avslag på klagen fra direktoratet i juni.

Klagen ble da oversendt til Kunnskapsdepartementet for endelig avgjørelse. Så – et halvt år senere kom endelig det etterlengtede svaret:

Bare bibel er godkjent
og kan starte i august 2020!

Godkjenningen gjør også at du vil kunne søke om full studiestøtte fra Lånekassen for å delta på Bare bibel. Vi kommer i tillegg til å tilby mulighet for å ta studiepoeng i enkelte emner gjennom samarbeid med NLA Høgskolen.

Takk!

Nå vil vi først og fremst takke våre venner som greide å forklare for myndighetene at det er behov for et slikt bibelskoletilbud. Da vi klagde på vedtaket, fikk vi god hjelp fra Nidaros biskop, Wycliffe, Laget og Acta – barn og unge i Normisjon, som skrev hvert sitt brev om behovet for den nye linjen.

«Kunnskap om Bibelen og bibelfortellingene er avtagende. Det ser vi i samfunnet så vel som i kirken.»

Herborg Finnset, biskop

«Et år med Bare Bibel vil kunne være et ledd i yrkesforberedelse for bibeloversettere. Vi har hittil ikke sett et lignende studietilbud her i Norge og vil ønske dette velkommen.»

Agnes M. Lid, Wycliffe NOrge

«Vi vil anbefale bibelfaglig utdanning ved Gå Ut Senteret på grunn av skolens praktiske tilnærming til læring, som skiller seg fra mer akademiske studier innen høyere utdanning.»

Bård Rebbestad Løkken, Laget

«Det foreslåtte tilbudet gir en unik gjennomgang av alle Bibelens bøker i løpet av ett skoleår, kombinert med undervisning og praksis innen formidling av bibelkunnskap.»

Kristian Øgaard, Acta – barn og unge i Normisjon

Takk til viktige bidragsytere i prosessen; Hans Fredrik Grøvan, Bjørn Wang, Hallgeir Solberg, Olav D. Svanholm, Kristne friskolers forbund v/Signe Sandsmark og Jan-Erik Sundby, staben i Salem menighet og Normisjon Trøndelag – og våre egne Barbro Dragsjø, Einar Strøm og Lars Olav Gjøra, som har jobbet med læreplanarbeidet.

Takk også til søkerne som har ønsket denne linjen, og til alle de tidligere studentene våre som hele tiden har gitt oss tro på behovet for Bare bibel.

Interessert?

Les mer om Bare bibel og søk om plass i dag! Du kan også kontakte linjeleder Lars Olav Gjøra på e-post dersom du har spørsmål om linjen.