Enda et år er jeg så privilegert at jeg får ta et år ved Gå Ut Senteret. Denne gangen fullfører jeg faktisk en bachelorgrad i historie ved å studere Bibelen. Helt vilt. 

Lindy gikk først på Global disippel, så på Bare bibel noen år senere.

En underliggende tanke jeg har hatt før Bare bibel, var at jeg fryktet «den lille skriften». Den nåden, slik jeg har hørt om den, er jo for god til å være sann. Det må være noe jeg ikke forstår, eller noe jeg må gjøre for å fortjene frelsen. Noe for at Gud skal like meg mer. Vi er enda ikke ferdig for året, og det gjenstår ca 10% av Bibelen før skoleåret er slutt. Men jeg har ikke funnet noe enda! Tvert imot har jeg gang på gang fått motbevist «den lille skriften». Jesu død er nok – også for meg.

Å forstå teksten

Hva har pinsevennen, mannen i gata og bibelnerden til felles? Alle har muligheten til å forstå Guds ord! Det er en myte at noen er bibeltyper og andre ikke. Det er bare å se på mangfoldet av mennesker i klassen vår. Guds ord er virkekraftig og forvandlende for alle mennesker. På samme måte som de fleste av oss lærte å lese og regne på barneskolen, er det også fullt mulig å lære hvordan man kan lese Bibelen. Du trenger ikke være «supernerd» for det.

På Bare bibel får vi god undervisning i metoder, for at Ordet skal få kunne åpenbare seg selv. Dette er en veiåpner til å kunne gå dypere inn i teksten og forstå hvorfor teksten er skrevet, hva hensikten er og hva den prøver å fortelle.

Før året på Bare bibel skal jeg ærlig innrømme at jeg var en kresen leser. Dersom det jeg leste ikke kunne tolkes direkte inn i min situasjon i livet; var det egentlig vits at det stod i Bibelen da? For Bibelen var jo skrevet direkte til meg, var den ikke? Jeg var en som kunne lese halve Daniels bok. En som søkte opp, klippet og limte inn bibelvers slik at det skulle passe inn i min andakt. Og jeg var en som ble veldig opprørt hvis Jesus virket streng. 

Metode

På Bare bibel har jeg fått en annen tilnærming til Skriften. Vi arbeider hovedsakelig med metoden som kalles «O.T.A.»: Observasjon, Tolkning og Anvendelse. Dette er en metode jeg kjenner godt til fra historiestudiet mitt, men som regel uten anvendelsen, selvfølgelig. Etter å ha lest gjennom store deler/hele boka, får vi undervisning om forfatter, historisk bakgrunn og litterære virkemidler som er brukt. Disse er fantastisk gode å ha i bakhodet når vi skal jobbe med tekstene. Etter undervisningen får vi god tid til egenarbeid med metoden. Med Den Hellige Ånd og bønn gyver vi løs på teksten. 

Her er noen eksempler på spørsmål vi stiller i observasjonene våre: Hva er det som står? Er det noe som gjentar seg? Hva er strukturen eller progresjonen? Hva er ord som binder sammen teksten, og hva er ord som skaper en kontrast?

Etter observasjon kommer tolkning, og vi stiller spørsmål til observasjonene våre: Hva betyr dette? Hva er det forfatteren mener når han skriver dette? Hvilken situasjon er de første som leser dette i? Hvorfor skrives dette i den rekkefølgen? Hva sier dette om Gud? Hva sier dette om mennesket? I dette punktet er det en glimrende mulighet til å spørre Den Hellige Ånd direkte hva Han mener og vil vise.

Jeg synes selv at disse «tolkningsgreiene» fortsatt er litt vanskelig. Men øvelse gjør mester! Og øvelse, det får jeg nesten hver dag dette året.

Application: Livets viktigste «app»

Det siste punktet er det viktigste. Uten dette punktet vil det ikke være noen forskjell på de historiske metodene jeg bruker i historiefaget og bibellesningen. Kildene er, selv om begge er gode historiske kilder, likevel veldig forskjellige. Bibelen er ikke bare en historisk kilde, god litteratur eller en religiøs bok. Den er livsforvandlende fordi forfatteren er opphavet og Veien til selve livet. 

«Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd». Dette skriver Paulus i et av sine siste brev til sin nære følgesvenn Timoteus. ”Skriften” her er det vi kaller Det Gamle Testamentet, som Timoteus har blitt opplært i og har god kjennskap til fra han var liten av. Gud har inspirert ulike mennesker på ulike tidspunkt og i ulike situasjoner, til å skrive om Guds konstante kjærlighet og som gir fred i tider med kaos og uforutsigbarhet. Etter at vi har observert og tolket, kan vi finne disse sannhetene – som er tidløse, gjeldende og skal få påvirke oss i dag. 

Vi har derfor «application-grupper» hver onsdag morgen på skolen. Ordet skal ikke bare være kunnskap. Det tror jeg hverken er sunt eller gagner noen. Nei, Ordet er levende, virkekraftig og kaller oss inn i et liv i etterfølgelse og takknemlighet til Ham som har satt oss fri. I «app-gruppene» snakker vi om hvordan bøkene og det Gud åpenbarer for oss, leder oss i livet og de situasjonene vi er i. Ordet forvandler.

Et år som forvandler

Jeg spurte nettopp mannen min ved frokostbordet: «Har jeg forandret meg noe dette året?». Han tygget litt mens han tenkte. «Ja, det vil jeg si. Du er på en måte mer «chill», stresser ikke så mye lenger.» Og det kan jeg egentlig si meg enig i. Mangelen på «den lille skriften» gir meg en trygghet i møte med andre mennesker og meg selv. Jeg har fått se hva Gud, Skaperen og Frelseren tenker, og da er det mye som plutselig ikke er så viktig lenger. Min verdi er ikke avhengig av hva andre synes om meg. Min trygghet er ikke avhengig av hva jeg føler. Min frelse er ikke avhengig av hva jeg forstår. Det hviler kun på Gud. Ut ifra det jeg har lest i Bibelen er Han en Gud som bryr seg, som aldri gir meg opp og som skapte meg til en relasjon med Ham. 

Det er ikke uvanlig å si at man setter av ett år til Gud ved å gå på bibelskole. Det sa jeg selv sist gang jeg gikk her på Gå Ut Senteret. Men å gå linjen Bare bibel blir på mange måter å sette av livet til Gud. Man kan ikke gå så i dybden på Ordet uten at det forandrer og inspirerer til et liv i etterfølgelse av Ham som har gitt oss alt.

«Kom og smak at HERREN er god!» står det i Salme 34. Dette jeg har virkelig fått gjort dette året på Bare bibel. Og det gir mersmak. 

Bibelskole neste år?

Vi har fortsatt noen ledige plasser! Sjekk ut de ulike linjene og søk om plass i dag.