Tidlig i mars var jeg sammen med resten av Bare bibel klassen på tur til Israel. Her gikk vi i Jesu fotspor og lærte om stedene og hendelsene vi leser om i Bibelen. Ettersom vi går gjennom hver eneste bok i Bibelen dette året synes jeg det var veldig spennende å få reise til flere av stedene vi leser om.


For min del synes jeg dette gjorde Bibelen enda mer levende. Man får et
innblikk i stedene som det står om. Turen startet i Jaffa hvor vi leste Jona. Jeg synes det
var kult å lese fra det stedet Jona tok skipet vestover, for å komme seg til Tarsis, så langt bort fra Ninive som mulig. Vi var innom flere bibelske steder som jeg synes var kult. Det var
spesielt kult å være innom Nasaret Village som er en fremstilling av hvordan de tror Nasaret så ut på Jesu tid. Det var kult at de hadde gjort det så levede slik at vi fikk et innblikk i hvordan folk i Nasaret levde på Jesu tid.


Kanskje noe av det kuleste jeg sitter igjen med var merkelig nok båttur på Genesaretsjøen.
Her opplevde vi en rolig og fredfull båttur på sjøen. Men vi lærte her om at været utpå sjøen
kan fort endre seg. Derfor synes jeg at det spesielt kult å lese om Jesus som stiller stormen.
Det var kult å være i omgivelsene den hendelsen skjedde og oppleve hvordan det var
etter Jesus hadde stilnet stormen.


Samme dag var vi også på Saligprisningsberget, stedet hvor Jesus holdt Bergprekenen. Vi var også på stedet de tror Jesus møtte disiplene etter oppstandelsen. Her synes jeg det var veldig fint å få tid til å bare være, se og reflektere selv over bibelteksten. Ettersom vi flere dager hadde tett program var det veldig fint å få noen dager med tid til å se og reflektere
over stedene vi besøkte.


Under turen leste vi og hadde undervisning i Johannesevangeliet. Det ble spesielt levende å
lese det hvor det faktisk skjedde. Derfor var det kult å besøke steder som Getsemane,
Golgata og stedene de tror Jesu grav var. I etterkant av turen har jeg likevel reflektert over
de ulike stedene vi har vært. Jeg har kommet fram til at det ikke er så viktig om det var der
eller der, men at det faktisk har skjedd er det som er viktig. Det viktigste er tross alt at vi har en frelser i Jesus som har gått i døden og overvunnet den for oss.


Det jeg sitter mest igjen med etter endt studietur til Israel er å kunne plassere litt mer ting
når vi leser om det i Bibelen. Før har jeg ikke hatt så tett forhold til for eksempel stedsnavn. I tillegg synes jeg det er veldig kult å kunne se for seg hvordan ting er når man leser om det.
Jeg kan for eksempel se for meg Genesaretsjøen, eller steder i Jerusalem når jeg leser om
ting som skjedde der. Og ikke minst er budskapet om Jesus like viktig i dag.