Vi gleder oss til å bli kjent med høstens nye studenter, og Elise Birgitte Erland er en av dem. Hun begynner på Bare bibel i august, og vi har vært i kontakt med henne for å høre mer om hennes forventninger til det neste året.

Elise Birgitte er fra Trondheim og har bodd her hele livet, med unntak av året rett etter videregående, da hun bodde i Stavanger i forbindelse med et år på lovsangslinja ved Acta bibelskole.

Det siste året har hun tatt et årsstudium i fransk, men før det bærer til videre studier, gjenstår en gjennomgang av hele Bibelen. Noen vil kanskje stusse ved valget om å ta “et år til” på bibelskole, særlig etter man har entret NTNU-systemet, men det finnes mange grunner til at et år på GUS er et godt valg.

– En stor grunn til at jeg ønsker et år til på bibelskole er for å gå dypere inn i Bibelen, forteller Elise Birgitte.

Elise Birgitte forteller videre at hun allerede har fått grundig og god undervisning om kirke, tjeneste, relasjonsbygging og Den Hellige Ånd. Samtidig har hun et ønske om å gå gjennom hele Bibelen systematisk og grundig.

– Jeg vet av erfaring hvor godt og lærerikt det er å være rundt mennesker som er skikkelig gira på Jesus, så ett år til med det høres veldig bra ut, fortsetter hun. Hun legger til at alderspoeng også kommer godt med til når hun videre planlegger å starte på medisinstudiet neste år.

Hvorfor valget falt på nettopp Bare bibel har flere aspekter, men mye handler om at det er dypdykk i Bibelen hun virkelig ønsker seg. På Bare bibel går man gjennom ALLE Bibelens bøker i løpet av skoleåret, noe som dermed er midt i blinken.

– Jeg tror Gud åpenbarer seg gjennom Bibelen, og jo mer vi forstår og ser, jo klarere bilde får vi av hvem Gud er.

Samtidig opplever hun at dette med å bli bedre kjent med Bibelen er litt komplisert; Bibelen er en lang, oversatt bok som ble skrevet i andre kulturelle og historiske kontekster enn våre, og den bruker i tillegg mange litterære virkemidler som vi idag ikke nødvendigvis registrerer eller forstår.

Undervisning, samtaler og masse lesing tilrettelegger for å bryte den barrieren, og gjøre Ordet tilgjengelig.

– Jeg tror Bibelen er til for å studeres, og selv de som leste bibelske tekster på originalspråket leste dem om og om igjen.

Det er tydelig at Elise Birgitte er klar for mer bibel i hverdagen, men hvilke forventninger følger med enda et år på bibelskole?

– Jeg har forventninger til et år med masse lesing, undervisning, tolking og interessante samtaler, og selvfølgelig å bli bedre kjent med Gud og andre folk som vil nerde Bibel!

Bibelskole neste år?

Vi har fortsatt ledige plasser til kommende skoleår. Sjekk ut de ulike linjene og søk om plass i dag.