Terje Høyland var leder for turen og han snakket om at det nå er et «åpent vindu» for misjon i Kambodsja. Landet har ingen restriksjoner mot misjonsorganisasjoner. De er i noen tilfeller positiv til at folk får møte Jesus, ettersom de har sett den innvirkningen det gir på et lokalsamfunn. Vi har siden hørt flere snakke om dette «åpne vinduet», og at det kanskje bare er et par år før det lukkes. Dette pga. økende innflytelse fra Kina. Derfor passer misjonsorganisasjonene på å legge inn ressursene nå, og jobber for å skape bærekraft i å ha flest mulig lokale involvert i arbeidet.

Vi på teamet har vært så velsignet å få være med på en evangeliseringstur som skjer i samarbeid mellom IMI-kirken i Stavanger og vår lokale kirke i Kambodsja. Over 30 nordmenn tok turen for å være med. Flere studenter og ansatte fra internatet/kirka vi bor på var også med. Vi reiste til 4 forskjellige steder på 4 ulike dager, og hadde på hver plass husbesøk og deretter et ettermiddagsmøte.

Husbesøk

Hver morgen reiste små team av nordmenn, lokale kristne og oversettere ut for å dra på husbesøk. Folk fikk høre om Jesus og veldig mange ønsket bønn for sykdommer og plager av alle slag. Det var helt sjokkerende for oss nordmenn å se hvor åpne folk var til å ta imot Jesus, og vi merket fort at helbredelse ikke bare var noe som foregikk på Jesu tid.  Vi fikk alle egne unike opplevelser av Guds storhet, og hans kjærlighet for mennesker. Ettersom de færreste utenfor storbyene snakker engelsk, ble det kun snakket khmer. Vi opplevde da å bli brukt på husbesøkene spesielt gjennom å kunne være med i bønn.

Ettermiddagsmøte

På ettermiddagen ble hele landsbyområdet fylt med øredøvende musikk, slik fikk folk vite at noe skjedde. Her fikk folk høre evangeliet mer utfyllende og det var overveldende hvor mange som kom fram for å ta imot Jesus. De fikk alle bli med i husmenigheter for sitt område. Etterpå var det bønn for sykdommer og plager for hvem enn som ønsket, og det var umulig å ikke være i sjokk over alle undrene Gud gjorde. Blinde så, døve hørte, stumme snakket, lamme gikk og smerter av alle slag forsvant.

Det man leser om i Bibelen er det lett å tenke bare skjer i Bibelen. Denne turen har vist oss at slik er det virkelig ikke, for Gud er den samme i dag som før. I Norge kan Gud like fullt møte mennesker og gjøre under. Vi har fått oppleve at det har skjedd her i Kambodsja, og det har gitt større tro på at Gud kan og vil gjøre under i Norge og alle andre steder også!