Som student på Global Disippel ved Gå Ut Senteret er naturligvis utenlandsoppholdet det som spinner mest oppe i hodet. Jeg tror vi alle har lært at det ikke bare er derfor Gå Ut Senteret er en så bra bibelskole. Selv om vi ikke har vært her veldig lenge, har vi på Gå Ut Senteret blitt en del av fellesskapet i Salem Menighet.

Et godt sted å være

Salem er Gå Ut Senteret sin menighet og Gå Ut Senteret er Salem og Normisjon sin bibelskole. Selv om utenlandsoppholdet vi ser fram til byr på høydepunktet ved året, tror jeg at menigheten vi får bli en del av er en veldig viktig del av det å være student på Gå Ut Senteret. Vi har allerede fått vært med på flere lørdagsmøter, Motivasjonskonferansen, gudstjeneste og studentweekend. Jeg har virkelig opplevd Salem som et godt sted å være, noe som menigheten understreker som viktig gjentatte ganger. Det er et sted for fellesskap, tilbedelse, lovsang og ny kunnskap om hvem Gud er. Det er mange flotte mennesker som virkelig får en til å føle seg velkommen i menigheten.

Tjeneste

Vi studenter på Gå Ut Senteret er så heldige å få være med på en tjeneste i Salem. Dette har bidratt til at vi føler en tilhørighet til menigheten. Samtidig kan vi få være med på et viktig arbeid og tjene Guds rike. Jeg har for eksempel fått være med på Ut-gruppe en natt etter lørdagsmøtet. Da gikk vi ut i byen og viste godhet til mennesker ved å dele ut kaffe og vafler over en god prat. Å ha tjeneste har gjort at vi på Gå Ut Senteret har fått føle at Salem er vårt sted. Vi er ikke bare tilskuere på møtene, men er en del av et stort fellesskap.

Jesus i fokus

Som student på Gå Ut Senteret har man altså ikke bare et eventyr i utlandet i vente. Man får også ta del i en åpen, ærlig og Jesusfokusert menighet med et trygt fellesskap med mennesker som elsker hverandre og som elsker Gud. Dette tror jeg kan bety mer for GUS-elevene enn forventet, da det er lett å kun fokusere på utenlandsoppholdet. Å ta del i et større fellesskap får vi gjøre på en bra måte i Salem, og det tror jeg er viktig for troen vår, Paulus sier jo at: «Dere er Kristi kropp, og hver av dere et lem på ham.» – 1. Kor 12,27 Vi har alle forskjellige gaver vi kan bruke i et fellesskap med Gud, og vi på Gå Ut Senteret er så heldige at vi får erfare dette i Salem.

Comments