Det er både spennende og inspirerende å planlegge dette nye tilbudet, og vi gleder oss til å komme i gang. Her kommer noen glimt av hva vi har tenkt med denne linjen og fra planleggingen så langt.

Studer Bibelen – bli forandret!

Bare bibel blir altså et skoleår hvor du får undervisning, leser og studerer deg gjennom hele Bibelen – og i tillegg får trening i å gi det videre til andre. Du vil forstå mer av hvem Gud er, hva han vil med verden og hva vi egentlig tror på som kristne. Du vil også få hjelp til å forstå vanskelige bibeltekster. I tillegg er vi ganske sikre på at når vi bruker tid med Guds eget levende ord, så forvandler det oss slik at vi får en mye større trygghet i troen og i vår identitet som Guds barn, og slik at vi ikke klarer å holde disse gode nyhetene for oss selv.

Et relevant skoleår

Skoleåret kommer til å begynne med en introduksjon til Bibelen. Hvordan ble den egentlig til? Hvorfor kan vi stole på den? Deretter går vi videre med å sette oss inn i studiemetoden som vi skal bruke resten av året. Du vil lære å lese bibeltekstene i den sammenhengen de står i og gjennom de «første lesernes» briller. Hvordan ville israelittene lese skapelsesberetningen i 1. Mosebok 1? Hvordan ville korinterne forstå 1. Korinterbrev? Etter denne jobben er gjort, vil de tidløse sannhetene kunne settes inn i vår egen sammenheng i dag: Hva har dette å si for meg som en disippel av Jesus? For menigheter i Norge i dag? For samfunnet? Du vil få tid til å reflektere over dette og hvordan du kan sette det ut i livet.

Hvordan blir skoledagene?

For hver bok i Bibelen vil du få undervisning om den historiske bakgrunnen og hjelp på veien til å tolke det du leser. Så langt ser vi for oss at 2-3 timer av skoledagen blir undervisning, mens du får mye av ettermiddagen til å lese og studere selv – alltid med en lærer tilgjengelig for spørsmål. Hver dag ber vi også Gud om ved sin Ånd å lære oss og vise oss nye ting i sitt ord.

Guds ord forvandler oss slik at vi får en mye større trygghet i troen.

Hvor mye undervisning det blir, vil variere med hvor vanskelig eller hvor lang en bok er. Det trengs f.eks. mer undervisning om Esekiel og Johannes’ åpenbaring enn om et evangelium eller 3 Johannes. Det vil også være mulig å fordype seg videre etter skoletid om det er ønskelig. Lærerne vil kunne anbefale bøker, podcaster, nettundervisning osv. ut fra hva du har lyst til å sette deg mer inn i. Eller du kan bare bruke mer tid på bibeltekstene.

Lærer og linjeleder Lars Olav Gjøra

En reise tilbake i tid

Vi begynner med Det nye testamentet og holder på med det til litt over jul. Ut på høsten, i mørke og triste november, drar vi på studietur til Israel, Hellas eller Tyrkia for personlig å oppleve de stedene vi leser om. Bare det å se landskapet generelt vil hjelpe deg til å leve deg inn i bibeltekstene og gjøre at du leser dem annerledes etterpå. Og det vil selvfølgelig gjøre enda mer inntrykk å gå rundt på de samme stedene som Jesus og apostlene gjorde, eller å oppdage at detaljer i GT er historiske fakta. Vi har også et par konferanser i Norge og utlandet i tankene, som begge vil være relevante for Bare bibel.

Studietur til Israel, Hellas eller Tyrkia

Etter at vi har gått gjennom NT, gyver vi løs på Det gamle testamentet med eldgamle fortellinger, salmer og poesi, visdomsbøker og profeter. Men vi sparer trolig Matteusevangeliet og Johannes’ åpenbaring til slutt for å ha hele GT som grunnlag – slik de første leserne hadde. Dette vil hjelpe til med å åpne opp nettopp disse to bøkene mer.

Underveis vil vi også jobbe med formidling og hvordan vi kan la Gud selv tale gjennom sitt ord. Du kommer til å lage seks formidlingsopplegg ut fra en bibeltekst: Enten en andakt, en tale eller undervisning. Du vil jobbe med å tolke teksten, tilpasse den til et publikum og fremføre den i en sammenheng du er komfortabel i.

Studiepoeng

Det vil også være mulig å ta 30 studiepoeng ved NLA mens du går på Bare bibel

Vi ser for oss at Bare bibel blir en linje som nok er litt annerledes enn et typisk år på bibelskole. Om du allerede bor i Trondheimsområdet, kan du bare bo der du bor om du foretrekker det. Du kan også gjerne være eldre enn 19 år. Bare bibel er en linje for alle som vil bruke et år med Guds ord, uansett hvor gammel du er og hvilken kirkebakgrunn du har. Alle er hjertelig velkommen!

Har du spørsmål, ta kontakt med linjeleder Lars Olav Gjøra.