Evangeliet til Malinkéfolket!

Gjennom oppholdet har vi fått et ekstra engasjement for malinkéfolket, et unådd folkeslag som holder seg til den østlige delen av Senegal. De norske misjonærene som bor her jobber spesifikt inn mot dette folket. Senegal er et land med mange muslimer, samtidig er det sterkt preget av folketro. Blant malinkéfolket i dette området bor det akkurat nå, kun én bekjennende kristen.

Misjonærteamet jobber hovedsakelig med å bygge gode relasjoner til de lokale folkene, i tillegg til å lede bibelgrupper i en landsby. De er stadig på jakt etter såkalte «fredens mennesker» som er interessert i å høre de bibelhistoriene som misjonærene formidler, og som kan være som et bindeledd mellom misjonærene og de lokale.

Vårt bidrag

På vei til landsbyen

Til tross for språkbarrieren mellom oss og de lokale, har vi vært med å bidra til arbeidet sammen med misjonærene. Vi var med på bibelgruppe i en landsby der vi hovedsakelig observerte hva som foregikk. Vi var der også til støtte for misjonærene, så de slapp å dra alene på ulike oppdrag.

Vi opplevde at bønn er en utrolig viktig del av misjonen. Et bibelvers som var med oss fra vi reiste ut og gjennom oppholdet var 2. Kor 4,7:

«Men vi har denne skatten i leirkrukker, for at den veldige kraften skal være fra Gud og ikke fra oss selv.»

Vi vet at vi er helt avhengige av Gud og at det er Han som skaper tro. Det var godt å legge veksten i Guds hender. Som tidligere nevnt var språk en stor barriere, derfor opplevde vi at det var veldig meningsfullt å bidra i bønn. Det var veldig fint å få bidra i både praktisk og i bønn, men det viktigste for oss var å få et hjerte for de unådde.

Tun-besøk og barnehjem

I tillegg til å være med på det misjonærene gjorde, var vi på besøk hos lokale tun. Vi fikk tildelt to ulike tun som vi jevnlig besøkte gjennom oppholdet. Her opplevde vi den enorme gjestfriheten og fikk en nærere relasjon med damene og barna. De lærte oss malinké og fransk. I tillegg lærte vi mye om livet til jenter på vår egen alder – en stor kontrast til våre liv i Norge.

Et annet meningsfullt arbeid vi fikk være med på, var på barnehjemmet. Her fikk vi komme og gi masse omsorg og kjærlighet til de små barna.

Vi er utrolig takknemlig for alt vi har opplevd disse ukene!