Oppdatert 16.03.20 kl 07.00

Da verden for alvor ble preget av pandemi i forrige uke, hadde vi 22 studenter utenlands, fordelt på fem land; Ecuador, Paraguay, Etiopia, Bangladesh og Kambodsja. I løpet av dagen i dag er alle på plass i Norge.

Fremskyndet hjemreisedato

De aller fleste studentene fra Gå Ut Senteret vil heller være lengre i praksislandene sine i stedet for å måtte reise hjem tidligere enn planlagt.

Med bakgrunn i myndighetenes risikovurderinger, eskaleringen av situasjonen både her i Norge og i verden for øvrig og et ønske om å være føre var, har vi hatt samtaler med alle teamene og bestemt å framskynde studentenes hjemreisedato.

De fleste studentene er ikke selv i risikogruppen for sykdommen, men hovedformålet for tiltaket er å unngå at studentene blir sittende fast der de er stasjonert eller ved mellomlanding. Norske myndigheter har innført 14 dager hjemmekarantene for alle reisende som kommer hjem fra land utenfor Norden. Vi legger med dette til rette for at karantenetiden ikke skal vare inn i påskeferien.

Vi ønsker også selvsagt å forebygge at de blir smittet av viruset i de landene hvor de nå er.

Erfaringsvis er det svært viktig å ivareta en god avslutning og avskjed med alt og alle de nå skal reise fra, så dette har også vært et viktig hensyn å ta når endret hjemreise skal planlegges. Våre studenter vil ikke bli belastet økonomisk for endret hjemreise i dette tilfellet.

Debrifingsopplegg og påskeferie

I tillegg til selve hjemreisen, vil vi også gjøre om på det viktige debrifingsopplegget studentene skal ha etter hjemreise. Vi vil ikke samle alle studentene fysisk før påske, men legge opp til debrifing gjennom andre former, alt etter hva som er mulig og nødvendig. Dette innebærer også at studentene vil komme hjem til påske tidligere enn planlagt.

Ta kontakt med skolen på post@gus.no eller telefon 73 10 22 10 dersom du har spørsmål om håndtering av situasjonen.