– Jeg ser det som utrolig meningsfullt og de aller fleste av våre studenter ser også verdien av å snakke om livet sammen med noen som har gått noen skritt lengre, sier Synnøve Aandstad Baghirova som er linjeleder for Global disippel. 

Veiledning begynte som en sentral del i misjonærkursene, men har fått en viktig plass både i Faith in action og Global disippel. Nå er det også inkludert i Bare Bibel.

Videre forteller Synnøve at hvert år kommer det ungdommer til Gå Ut Senteret som ikke er vant til å bli sett og hørt av en voksen på denne måten. 

– Det er litt trist å snakke med en ungdom som aldri før har opplevd å bli møtt av en voksen på denne måten, og derfor er det desto viktigere at de opplever det, fortsetter hun. 

Veiledningen er en kombinasjon av sjelesorg, åndelig veiledning og noe faglig veiledning. Det er viktig at studenten opplever veiledning som en åpen arena hvor vedkommende kan komme med livet slik det er.

– Her er det ingen som dømmer dem for ting de har gjort i livet, opplevelser de har hatt eller teologisk standpunkt, sier Synnøve.

I tillegg til én-til-én-veiledning har skolen teamveiledning for både Faith in action og Global disippel. Slik sikrer vi en god dynamikk innad i teamene før og under utreise.

Målet er at studenten skal snakke mest, men veilederne har mulighet til å utfordre og komme med input fra Bibelen og eget liv.

– Framfor å gi riktige svar, forsøker vi å utfordre studentene til å gå til Gud med de utfordringene de har, og å lese hva Bibelen sier om dem. Jeg er veldig fornøyd med dette fokuset, legger hun til.

-Nyttig, innholdsrik og veiledende

Nancy Elin Sandblåst går nå på Bare bibel, men gikk på Global disippel for fire år siden. Hun forteller at veiledningen hun fikk på Gå Ut Senteret har hatt en oppløftende effekt på livet hennes og beskriver veiledningen som nyttig, innholdsrik og veiledende. 

– Den er innholdsrik fordi det skjer ganske mye i løpet av en veiledningstime og rettledende fordi jeg får perspektiv på ting jeg ikke har tenkt på før. Det oppleves nyttig fordi det hjelper meg å se ting anerledes, forteller hun. 

Sammen med en veileder har Nancy fått lov til å jobbe seg gjennom sitt eget liv, og slik fått øynene opp for andre måter å tenke på. I veiledningssituasjoner har hun også fått med seg verktøy som hjelper henne videre inn i livet.

– Da er vi to som går sammen for å se hva jeg kan gjøre videre og koble endringer på mitt eget liv. Det er ikke alt jeg er i stand til å se det selv, sier Nancy.

– Hva har veiledningen betydd for ditt liv?

– Den har hjulpet meg å lande mye jeg ikke har hatt ro over før. Jeg har også fått hjelp til å se hvordan jeg kan bruke mine opplevelser som en ressurs på en hensiktsmessig måte, forteller Nancy.

På Gå Ut Senteret er det viktig at studentene vet at dørene alltid er åpne om noen trenger en prat og for Synnøve er veiledningen noe av det mest meningsfulle med hele jobben. 

– Det er et privilegium å få lov til å ta imot. Vi sitter der på vegne av Jesus, og vi får være med på det Jesus gjør i livene til studentene. Det er stort å få lov til å være med på, sier Synnøve.