Er du nysgjerrig på hvordan det egentlig er å gå på Gå Ut Senteret? Kan du tenke deg å besøke et av våre praksisland? Eller vil du teste ut skolen, Faith in action-praksisen og studenttilværelsen i Trondheim?

Vi ser etter deg som vil formidle livet både fra innsiden av skolen og i våre praksisland!

Utstyrt med kamera, nettbrett eller penn og papir får du i oppdrag å formidle bilder, film og artikler om det du opplever mens du lever livet som gjestestudent på Gå Ut Senteret. Dette formidler vi videre via blogg og sosiale medier til både dine egne venner og alle andre som er interessert i å følge med.

Dette kan du søke på

1. Opplev utlandspraksisen

Besøk ett av våre praksisland for å se hva våre studenter er involvert i av arbeidsoppgaver, aktiviteter og menighetsliv. Reisen varer i ca én uke, og du reiser sammen med noen av oss i staben på skolen eller en tidligere student som kjenner det aktuelle landet.

Du må velge mellom uke 40 og 41 (høstferieuker) når du søker, og vi velger reisemål blant et av våre praksisland. Gå Ut Senteret har studenter i Nepal, Kambodsja, Ecuador, Bangladesh, Indonesia, Paraguay, Etiopia, Tsjekkia, Aserbajdsjan og Senegal!

Alle kostnader til reise og opphold dekkes av skolen. Du må selv sørge for å ha gyldig pass i 6 mnd etter reisen, reiseforsikring og nødvendige vaksiner og utstyr for å formidle inntrykk fra reisen.

Før og etter reisen får du en smakebit av vårt forberedelses- og debriefingsopplegg – (nesten) akkurat som våre studenter. 🙂

eller…

2. Vær GUS-student i Trondheim

Bli student hos oss for en uke og ta del i daglige morgensamlinger og inspirerende undervisning, bli med på aktiviteter og opplev menigheten som våre studenter er en del av gjennom skoleåret.

For deg som velger dette alternativet, vil vi spesielt at du skal få være med på flest mulig av praksisplassene vi tilbyr på linja Faith in action. Det kan for eksempel være arbeid blant innvandrere og flyktninger (KIA), fotball på tvers av kulturer, arbeid på skoler og studiesteder (Laget) eller utadrettet tjeneste i Salem menighet og 22B.

Du får prøve ut hvordan livet er i våre flotte bofellesskap, hvor du bor tett på våre studenter gjennom hele uka. Alle kostnader til opphold og reise til og fra Trondheim dekkes av skolen. Du må selv sørge for å ha med utstyr for å formidle inntrykk fra oppholdet. Oppholdet foregår i uke 40.

Vi ser etter deg som…

Slik søker du

Send søknaden til post@gus.no innen søndag 27. august 2017. Søknaden må inneholde følgende:

Klar, ferdig – søk! 

Har du spørsmål? Send oss en e-post eller skriv i kommentarfeltet under.

Vilkår
Søkere må sende søknad som angitt på denne siden innen 27.08.17. Etter søknadsfristen velger vi ut én eller flere som får tilbud om å besøke et av våre samarbeidsland og én eller flere som får tilbud om å besøke Gå Ut Senteret i Trondheim. Gå Ut Senteret står fritt til å velge søkere vi mener passer best til oppdraget. Tidligere studenter ved Gå Ut Senteret vil ikke bli valgt ut. Søkere får svar på søknaden innen 31.08.17 og må være fylt eller fylle 18 år før reisen/oppholdet. Kostnader for reise og opphold dekkes av skolen. Søkere som blir valgt ut til utlandsreise må selv betale og sørge for nødvendige vaksiner for det aktuelle landet, reiseforsikring og pass som ikke utløper før april 2018. Søknaden og vedlagte bilder/film behandles konfidensielt og vil ikke bli brukt annet enn i søknadsprosessen, med mindre noe annet er avtalt med søkerne. Gå Ut Senteret forbeholder seg alle rettigheter til å bruke eller ikke bruke materiellet (bilder, film og tekst) som de utvalgte søkerne produserer i løpet av reisen/oppholdet. Gå Ut Senteret velger ut konkrete datoer og varighet for reisen/oppholdet, samt reisemål (gjelder utlandsreisen) og hvor mange som reiser sammen. Utlandsreisende må signere Gå Ut Senterets avtale om regler og normer for utlandspraksis.

7. august 2017