For å få et vellykket praksisopphold er man avhengig av et godt team rundt seg. De man er på team med blir ens nærmeste støttespillere for perioden, spesielt om man reiser til utlandet. Der blir teamfellesskapet viktig når man møter på en ny kultur som på mange vis er ulik ens egen. Derfor ønsker vi å gi studentene våre alle verktøyene vi kan for å hjelpe dem på veien. 

Kommunikasjon er en av bærebjelkene i teamene. Det er viktig å kunne si hvordan man har det, men også å formidle sine behov og handlingsmønstre. Gjennom teamsamlingene på skolen blir studentene utfordret på å finne sine behov og videreformidle det til sine team før de vanskelige utfordringene kommer. Slik kan man forberede seg selv men også de andre på teamet. Da blir det lettere å forstå hva man kan gjøre for å hjelpe hverandre.

Konflikthåndtering er et annet viktig punkt. For en ting er sikkert; noe vil alltid komme opp. Det er urealistisk å tenke at hele oppholdet vil gå på skinner, og derfor er konflikthåndtering en del av team forberedelsene før utreise. Man lærer å snakke om egne følelser og hvordan man formidler disse slik at andre kan forstå dem. Dette er ikke bare enkelt og er en prosess som må læres over tid. Man lærer også å ta opp eventuelle problemstillinger som kan oppstå på en skikkelig måte, uten å sette andre i bås. 

Glenn Ryen som går på Global disippel forteller at hans team har hatt god nytte av team samlingene. Her har de lært mye om selv selv og andre på kort tid.

Jeg føler jeg har litt kontroll på hvordan jeg fungerer fra før, men jeg finner jo hele tiden nye sider ved meg selv gjennom teamsamlingene. Man lærer så mye om seg selv ut av spørsmålene man får, sier han. 

Teamsamlingene har vært gøy og jeg har lært mye av dem jeg er på team med. Det har vært viktig veiledning for videre fremdrift og veldig bra opplegg. Jeg liker godt hvordan vi har lært så mye om hverandre, fortsetter Glenn.

Det er også mulig å ha praksis hjemme i Norge som Anastasija Isacenko skal ha. Hun går på Faith in action og skal være utplassert i Frelsesarmeen i Trondheim. Teamsamlingene har lært henne mye om seg selv og gitt henne mulighet til å åpne seg for andre. Hun forteller at teamsamlingene er viktige for å skape trygghet til fellesskapet men også for å være seg selv. 

De gjør oss obs på våre svakheter og styrker, og gjør det lettere å se hverandre. Det er viktig å ha fokus på det fordi, ellers blir det fort utrygt og usikkert. Det kan komme uforutsigbare situasjoner der man føler at man ikke har kontroll over det som skjer i et team, og da er det viktig at man har gode relasjoner til hverandre, forteller hun.

Jeg synes det er veldig godt fokus på teambygging på Gå Ut Senteret. Noe av det vi gjør på teamsamlinger er å snakke om hvordan vi har det og lærer om ulike tema. Vi ber også for hverandre og har det gøy sammen. Slik får vi nærere relasjoner til hverandre, forteller hun. 

Sist men ikke minst er teamsamlingene en god arena for vekst  og utvikling. Opplevelsene de vil få vil utfordre dem, men også oppmuntre til et liv i etterfølgelse av Jesus. De vil vokse i tro og få erfaringer som beriker livet sammen som et team.