Vi gleder oss over å sette i gang med inntak for skoleåret 2022/2023! Her svarer vi på spørsmål som du kanskje har etter å ha søkt om plass på Gå Ut Senteret.

Q: Når får jeg svar på søknaden?

A: Inntaket starter 20. oktober. De som har søkt før denne datoen, får da svar på søknaden. Deretter fortsetter tildelingen av skoleplasser fortløpende den nærmeste tiden. Du vil normalt få svar i løpet av 1-2 uker etter at du har sendt søknad.

Q: Har dere søknadsfrist?

A: Nei. Vi har fortløpende inntak. Det betyr at søknadene behandles i den rekkefølgen de kommer inn. Vi tar inn nye søkere fortløpende så lenge vi har plass.

Q: Er inntaket forskjellig på de ulike linjene?

A: Hvis du har søkt om plass på linjen Global disippel, vil du vanligvis bli tildelt et praksisland når du får tilbud om plass. Hvis du har søkt på linjen Faith in action, vil du også snart få tilbud om plass, men land og praksisplasser i utlandet fordeles frem mot skolestart. På linjen Tjeneste og ledelse kreves avtale med et tjenestested for å få tilbud om plass, og på Bare bibel sendes tilbud om plass så snart søknaden er behandlet.

Q: Hvordan fordeler dere land og praksisplasser?

A: I utgangspunktet gjelder først til mølla-prinsippet. Hvis du har søkt tidlig og ønsker praksis i et bestemt land, er sjansen stor for at du får det. Hvis du søker senere, kan det være ventelister. Da finner vi et annet praksisland som passer deg. Allikevel er det noen hensyn vi tar for å sette sammen gode team (se under).

Q: Kan jeg bli alene som gutt eller jente på team?

A: På linjen Global disippel ønsker vi alltid at du skal reise på team med minst én annen person av samme kjønn som deg selv. Hvis du er jente reiser du ikke på team med kun gutter, og motsatt. Selv om andre skoler gjør dette er vår erfaring at oppholdet i utlandet blir best med flere av samme kjønn.

Q: Kan jeg komme på team med folk jeg kjenner fra før?

A: Det er absolutt mulig å reise på team sammen med noen du kjenner fra før, men vi ønsker ikke at dere skal være i overtall på teamet. Det tror vi er dumt både for dere og de andre som dere reiser sammen med. Derfor sørger vi for at du ikke kommer på team med mange som du kjenner fra din tidligere skole.

Q: Kan jeg være på team med kjæresten min?

A: Det er en fantastisk mulighet for dere som kjærestepar å investere et år sammen på Gå Ut Senteret! Men dere vil få tildelt praksis i to ulike land. Årsaken er at det påvirker relasjonene på teamet i veldig stor grad hvis to på teamet er kjærester. For ektepar kan det imidlertid være en god idé å ha praksis sammen, enten kun dere to eller sammen med et annet par.

Q: Kan jeg bytte praksisland?

A: Vi vil prøve å innfri et av de ønskede landene du oppga i søknaden. Hvis du ønsker et annet land enn du har blitt tildelt, kan det være mulig å bytte. Ta kontakt med oss så snart som mulig, så skal vi hjelpe deg så godt vi kan!

Q: Må jeg stille til intervju for å få plass?

A: Nei, du blir ikke bedt om å stille til intervju når du søker om plass hos oss. Men du vil bli kontaktet på telefon etter at du har akseptert tilbud om plass for en prat om dine forventninger til året, helsesituasjon o.l. Dette gjør vi for å legge til rette for et best mulig år for alle.

Q: Hvor tidlig må jeg svare på tilbud plass?

A: Fra den datoen du mottar tilbud om plass, har du 14 dager på deg til å ta imot plassen. Dersom du har spesielle årsaker til det, kan vi avtale utsatt svarfrist. Men vi ber om forståelse for at vi ikke kan la deg holde på en plass dersom det står andre søkere på venteliste.

Q: Hva koster det å takke ja til skoleplassen?

A: Når du aksepterer skoleplassen vil du motta en e-post med faktura på 2000 kr i administrasjonsgebyr. Dette beløpet får du ikke tilbake dersom du senere skulle komme til å si fra deg plassen.

Q: Hva skjer når jeg har fått brev med tilbud om plass?

A: Det første som skjer, er at du vil bli oppringt av rektor noen dager etter at du har fått brev fra oss. Dette gjør vi for å svare på eventuelle spørsmål du måtte ha. Deretter må du signere svarskjema digitalt med BankID – og betale administrasjonsgebyr. Du vil så motta en velkomstgave i posten, og etter en stund tar linjeleder kontakt med deg for en prat om dine forventninger til året, din helsesituasjon o.l.

Andre spørsmål?

Ikke nøl med å ta kontakt med oss dersom du har andre spørsmål. Vi hjelper deg gjerne!

Søk om plass på gus.no