Jeg har tidligere skrevet om at Faith in action er bibelskoleåret hvor du får mye av alt. Men hva lærer du egentlig på vårt nyeste linjetilbud? Jeg skal prøve å trekke frem noen høydepunkter.

1. Å snakke om tro

Hvis du er som meg, hører du ufattelig mye mer om tro enn du selv snakker om tro. Spesielt hvis du går på mange møter eller gudstjenester, hører på kristne podcaster eller går på en kristen skole. Vi trenger å sette ord på vår egen tro – både for vår egen del, og for å kunne dele den med andre.

Alle studentene på Gå Ut Senteret starter skoleåret med å skrive sin egen tros- og livsfortelling. På våren får du satt av flere hele skoledager til å snakke med noen som tror på noe annet enn deg selv. Underveis i året lærer du å holde andakt, og vi reiser til Veritaskonferansen i Grimstad for å lære mer om trosforsvar.

2. Bibelkunnskap og troslære

Hvis du ikke har lest hele bibelen allerede, blir du absolutt ikke alene i klassen om det. Bibelundervisningen på Faith in action inneholder en full introduksjon til hele det gamle og det nye testamentet, i tillegg til dypdykk i enkelte bøker. Du vil spesielt lære hvordan bibelen utfordrer deg til å leve ut evangeliet i et misjonalt liv.

Har du ikke helt kontroll på hva vi egentlig tror på som kristne? Tidlig på året får du en hel troslæreuke, der vi gir deg en full gjennomgang av den kristne tro – om Gud, Jesus, Den Hellige ånd, synd, nåde, frelse… Full pakke og et godt utgangspunkt for undervisningen resten av året.

3. Trygghet på deg selv

Gjennom året på Gå Ut Senteret har vi et mål om at du skal få erfare viktige sannheter om din identitet, egenverdi og utrustning slik at du kan få livsmot til å mestre livet! En av oss i staben vil følge deg spesielt tett gjennom veiledningssamtaler annenhver uke – kun med fokus på deg og ditt liv.

Du vil lære å søke Gud for hva som er dine nådegaver, ditt kall og din utrustning. Flere ganger i året har vi forbønn for studentene på Faith in action, og gjennom utvalgte stilledager kan du selv lytte til Guds vilje for livet etter du er ferdig på Gå Ut Senteret.

4. Å forstå andre mennesker

Faith in action-klassen lever tett på hverandre, blant annet for at du skal utvikle forståelse, respekt og kjærlighet for andre mennesker. Vi starter ofte skoledagen med «check in-runde», der du kan dele hvordan livet er akkurat nå – og samtidig lære mye av å høre på dine medstudenters opplevelser.

Gjennom teamarbeid både i Norge og i utlandet vil du lære å leve i samspill med andre mennesker med ulike preferanser, roller og personligheter. Du vil bli begeistret, frustrert og skuffet, men vi er helt sikre på at dette gjør deg bedre rustet til samhandling i familie, menighet og arbeid senere i livet.

5. Ditt eget misjonale konsept

Gå Ut Senteret er en bibel- og misjonsskole, men hvordan det misjonale livet ser ut vil være annerledes for deg enn for meg. Du vil bli utfordret til å utvikle ditt eget misjonale konsept gjennom skoleåret; din egen måte å leve ut troen på, slik at andre kan få øye på Jesus.

For noen vil det handle om å spille fotball med folk fra andre kulturer. For andre er det å engasjere seg i lokalmenigheten, å kjempe mot menneskehandel eller å oversette bibelen til et unådd folkeslag. Det viktigste er at du får erfare frihet til å leve det misjonale livet på din måte.

6. Interkulturell kompetanse

Har du tenkt på hvordan det er å være helt ny i et fremmed land? På Faith in action vil du utvikle holdninger og kompetanse i møte med mennesker fra en andre kulturer, uansett om det skjer i Norge eller i andre land.

Før det seks uker lange utlandsoppholdet får du god innføring i kommunikasjon på tvers av kulturer, både gjennom undervisning og praksis. Og du kan til og med få 30 studiepoeng i interkulturell kommunikasjon gjennom vårt samarbeid med NLA Høgskolen. Det er en kompetanse som vil være etterspurt i de fleste bransjer i fremtidens Norge.

7. Menighet

Gå Ut Senteret er en misjonsskole, men også en menighetsbibelskole. Gjennom det daglige livet i Salem menighet får du erfaring om hvordan den lokale menigheten er verdens håp! Flere av pastorene i menigheten underviser på Faith in action, og du vil bli godt kjent med mennesker fra flere generasjoner i Normisjons storbymenighet i Trondheim.

Undervisningen om menighet tar blant annet for seg hvordan du kan bruke dine nådegaver i menigheten, hva som skal til for at menigheten kan appellere til folk i 2018 – og du blir utfordret til å tenke på om å starte en ny menighet er noe for deg.

8. Lederskap

På Faith in action får du en god dose undervisning og erfaring med lederskap. Du får innføring i de bibelske verdiene for ledelse og hva som skal til for å være leder for et team, en enkeltperson og i en åndelig lederrolle. Gjennom oppgaver, samtaler og praksis får du anvende teorien i ditt eget liv. 

I mai reiser Faith in action-klassen til London for å delta på Leadership Conference, som arrangeres av Alpha og Holy Trinity Bromton – i selveste Royal Albert Hall. Her kombinerer vi undervisning og seminarer med samtaler på restauranter og kaféer, alt for å lære mest mulig om godt lederskap.

Klar?

Dette er noen av høydepunktene blant det du vil lære på Faith in action. I tillegg kommer alt som skjer i bofellesskap, menighetsliv, aktiviteter – og alt du kommer til å bety for andre gjennom helårig tjeneste i Norge og seks uker i utlandet.

Les mer og søk om plass i dag!