Oppstarten på Gå Ut Senteret har vært veldig fin, vi starta med en utrolig bra misjonskonferanse, Motivasjon. Der var det mye program, som passet for folk i alle aldre. Det var taler, seminarer, konsert og festmiddag. Fokuset var så klart på misjon.

Vi fikk høre mye om hvorfor vi trenger misjon, og hvorfor vi må være med å bidra til misjon, at vi ikke bare må være misjonærer i land der folk ikke har møtt evangeliet, men at vi også må huske på de rundt oss.

Førsteinntrykk

Første skoleuka på Gå Ut Senteret har vært veldig innholdsrik. Vi var to dager på skolen før vi dro videre til IMI-Stølen, Oppdal. Det var en utrolig bra tur, der vi først og fremst ble bedre kjent med hverandre. Men vi fikk også trosopplæring, bibelopplæring og vi startet å skrive på tros-og livshistorien vår.

Vi skal i løpet av dette året være med som misjonærer, både i Norge og i utlandet. På Gå Ut Senteret sendes det ut mange team til mange forskjellige land. I Norge skal vi ha tjeneste i ulike organisasjoner og på ulike ting som menighet, fotball, laget og mye mer.

Store forventninger

Jeg har mange forventninger til skoleåret, og jeg tror flere av studentene på Gå Ut Senteret har like forventninger som meg. Jeg ser for meg at dette blir et år der vi blir utfordra og utrusta til å stå i tjeneste for Jesus. Der vi skal være med å evangelisere og bidra som misjonærer på ulike måter.

Jeg tror dette blir et år hvor vi blir mye bedre kjent med hvem Gud, Jesus og Den Hellige ånd er, og får jobbe mye med Bibelen. Jeg tror også det blir mye trosopplæring og at vi blir bedre på trosforsvar.

Jeg tror et år på Gå Ut Senteret er bra for alle, og en mulighet til å bli bedre kjent med troen sin. Jeg gleder meg veldig til dette skoleåret og tror Gud har store planer for meg og de andre studentene på Gå Ut Senteret.

Vi får også en tilhørighet i Trondheim, ikke bare på Gå Ut Senteret, men i Salem menighet, på fotball, på KRIK, i kor og mange andre steder. I Salem er det hver lørdag studentgudstjeneste der 400 studenter samles for å prise Jesus. Der samles vi for å være i et veldig bra kristent fellesskap med folk som er på vår egen alder.


Psst! Gå Ut Senteret neste år?
Vi åpner for søknad via gus.no i begynnelsen av oktober.