Første uka på tur tilbrakte klassen i Nord-Israel. De har fått besøke Nasaret og Kapernaum i tillegg til flere andre romerske byer i området rundt Genesaretsjøen. – Det var veldig kjekt å se hvordan Nasaret så ut på Jesu tid, meddeler Maria Lade om turen til Nazareth Village, et historisk rekonstruert nabolag fra Jesu tid. – Det rørte noe inni meg og gjorde Ordet enda mer levende, i tillegg til at jeg fikk en bredere forståelse for hvordan det har sett ut rundt Jesus.

Med et realt scoop av en guide, John, har studentene fått servert mengder med informasjon om historisk og geografisk kontekst. – Vi fikk se hvordan både sekulære og religiøse samfunn og bygg så ut i bibelsk tid – både i det gamle og det nye testamente. Undervisninga omhandlet arkeologi, historie og bibel, og vi fikk dermed et bredere perspektiv på hvordan samfunnet har fungert og utviklet seg gjennom Bibelen, forteller hun.

Daniel Wichstrøm er også student på Bare bibel og kan melde at han har hatt det veldig fint på tur. Til tross for at han allerede har besøkt landet før, synes han det er like kjekt å besøke landet igjen. – Jeg drar gjerne igjen om jeg får sjansen! forteller han. Også Daniel trekke frem guiden John som en overraskelse over all forventning. – Han var absolutt den beste og smarteste vi kunne ha fått, og gav oss en grundig guiding av Israel basert på det som står i Bibelen. Jeg elsket å lese om kong Hiskia i Bibelen, så det å besøke og gå gjennom Hiskias vanntunnel ble et høydepunkt for meg!

Det er fint å få høre om hvor bra studentene har hatt det på studietur, for selv om flere av stedene de har besøkt også ville medgått i en turisttur har hovedmålet alltid vært å levendegjøre det vi leser om. Maria peker også på dette når hun forteller om turen. – Jeg håpte vi skulle få større innblikk i hvordan det var å være første leser og mottaker av Bibelen, og det fikk vi! Det å få se den naturen og det samfunnet Jesus vokste opp i har utvidet min bibelforståelse, og det har vært så kjekt å «bli litt kjent med» Bibelen sitt nærmiljø.

Det bibelske fokuset har vært både Jona fra det gamle testamentet og Johannesevangeliet. Jaffa som ligger i tilknytning dagens Tel Aviv var jo stedet Jona tok båten vestover, for å komme seg langt bort fra Ninive. Dagene i Jerusalem sentrerte seg derimot mest rundt evangeliet etter Johannes, ettersom dette evangeliet legger mer av handlingen sin her i forhold til de andre evangeliene.

– I tillegg til å sitte igjen med dypere relasjoner og vennskap til mine medstudenter etter turen, gleder jeg meg til å ta med alle disse opplevelsene og landskapsobservasjonene inn i videre bibellesning, avslutter Maria. 

Vi gleder oss over å ha fått gjennomført vår første studietur til utlandet med Bare bibel-linja!