Første uke var travel men også spennende. Vi har for det meste fylt ut søknader for mennesker som skal få gavekort for å kjøpe seg mat men også få mulighet til å få julegaver til barna sine.

Det er fint å møte så mange forskjellige mennesker fra forskjellige kulturer med forskjellige språkkunnskaper. Vi må være kreative og bruke google translate, gulesider og andre ansatte. Maria ble nyskjerrig på det digitale og førte omtrent 200 søknader digitalt i systemet. På 4 dager var det omtrent 500 søknader som har blitt fylt. Det er fint å være med på det.

Det som har gjort mest inntrykk på Maria er alle de menneskene som har så lite. Anastasija er enig, det blir så ekstremt å vite at den andre personen har en hel familie og lever bare på for eksempel grunnstipend. Mange familier har langt flere enn tre barn også.

En annen hendelse som har gjort inntrykk var når noen besøkende trengte forbønn og at en av de ansatte var veldig imøtekommende og ba for vedkommende. Det var veldig fint.

Man får se Gud levende i praksis og møter mennesker der de er. Det har vært veldig givende og fint. Maria sier at hun liker søknadssprosessen best fordi det er nyttig. Anastasija syntes det var fint å kunne legge merke til dem som ikke har det så lett, det er viktig at de blir sett og hørt mener hun.