I over 20 år har Gå Ut Senteret sendt mer enn 500 studenter til praksisopphold i utlandet! Utlandsopphold er ikke bare én av mange ting vi gjør, – det er mer noe vi er.

Alle våre ansatte jobber med planlegging og gjennomføring av opphold i utlandet, begge linjene har lange praksisperioder og hele skolehverdagen fokuserer på det.

Her er våre 10 bud for maks utbytte av utlandsopphold:

1. Teamsamlinger og veiledning

Når du starter på Gå Ut Senteret står 8-10 veiledere klare for å guide utreiseteamene gjennom skoleåret. Forberedelsene har blitt til gjennom erfaring med over 500 studenter før deg, så vi kan garantere et velprøvd og godt opplegg.

I teamsamlingene får dere hjelp til å ta opp temaer som erfaringsvis er nyttige å snakke om, som f.eks. personligheter, konflikter, åndelig fellesskap osv. Gjennom den personlige veiledningen blir du trygg på å møte det fremmede og å leve tett på de andre i teamet.

Veiledningen fortsetter via videosamtaler og internett gjennom hele utlandsoppholdet, så du har alltid noen utenfor teamet ditt å snakke med, – for det kommer du til å trenge. 🙂

2. Relevant undervisning

I ukene før utreise får du solid undervisning som gir deg den nødvendige evnen til å oppfatte og forstå alle inntrykkene som venter i utlandet. Misjon, kultur, religion og kontekstualisering er viktige emner i forberedelsene.

For å forberede et godt liv i teamet får dere undervisning om disippelskap, samarbeid og konflikthåndtering, i tillegg til helt spesielle øvelser og opplegg som er tilpasset for teamforberedelse. For eksempel møter dere tidligere team som har vært i det landet dere skal til.

3. Fleksibilitet

Du skal bo, leve og jobbe i et land som er helt annerledes enn Norge. Før du reiser trenger du å øves opp i å takle uforutsette hendelser, annerledes holdninger og overraskelser. Et godt utlandsopphold krever stor grad av fleksibilitet, slik at du kan lære å nye livet selv om hverdagen ikke blir slik du har tenkt. 😉

4. Utreisekontrakt

Alle som reiser utenlands med Gå Ut Senteret må signere en utreisekontrakt som sikrer at både du, teamet ditt, skolen og partnerorganisasjonen i utlandet har så like forventninger som mulig.

Kontrakten inneholder bl.a. informasjon om kulturelle koder, relasjoner og sikkerhet. Dette bedrer kvaliteten på utlandsoppholdet ditt.

5. Arbeidsoppgaver

Du skal ikke reise bare for å oppleve verden for din egen del. Hverdagen består i stor grad av å gjøre et arbeid, ha praksisoppgaver og utgjøre en forskjell. Da er det viktig å ha en gode arbeidsplass og oppgaver som du kan mestre.

Gjennom mange år har vi tilegnet oss gode partnere i alle våre praksisland. De vil invitere deg inn i sin hverdag slik at du kan bidra, gjøre en innsats og bidra i Guds misjon.

6. Menighet i utlandet

Gå Ut Senteret er både en bibelskole og misjonsskole, men også en menighetsskole. Derfor har alle våre praksisteam tilknytning til et kristent fellesskap under utlandsoppholdet.

Det hjelper deg til å unngå en «tørketid» i troslivet når du er hjemmefra, og ikke minst til at teamet kan få kristne venner og være en del av et større fellesskap enn bare med hverandre.

7. Mentor på praksisstedet

I tillegg til at du blir fulgt opp av din egen veileder på skolen hjemme i Norge, har alle teamene en lokal mentor i det landet de reiser til. Mentoren henter dere på flyplassen, hjelper dere i gang med bosted, innkjøp og praktiske ting, og er som regel kontaktpersonen til selve praksisstedet dere skal jobbe på.

8. Praktisk planlegging

Før Global disippel-klassen setter seg på flyet i november, og Faith in action-klassen i februar, er det mye praktisk som skal på plass. Linjelederne og administrasjonen på Gå Ut Senteret hjelper deg med å få alt klart til utreise; vaksiner, reiseforsikring, flybilletter, visum, transport, bosted osv. Vi har en lang sjekkliste for hvert enkelt team som kvalitetssikrer at alt er tenkt på og fulgt opp.

9. Beredskap

Det er ikke til å unngå at uforutsette ting inntreffer, som gjør at noen team trenger spesiell hjelp og oppfølging. Det kan f.eks være sykdom, ulykker eller uro i landet dere reiser til.

Før utreise blir du forberedt gjennom undervisning og øvelser i førstehjelp med vår egen sykepleier (!) og annen krisehåndtering.

Så lenge vi har studenter i utlandet er vi tilgjengelige døgnet rundt på en egen beredskapstelefon som studentene får tilgang til. Dersom noe uforutsett skulle skje koordinerer vi oppfølging fra sykehus, forsikringsselskap, lokale samarbeidspartnere og eventuell hjemreise eller besøk til teamet.

10. Debriefing

Det er en helt spesiell stemning når hele skolen kommer sammen igjen på våren etter fullført utlandsopphold. Mange inntrykk, møter, hendelser og historier har endret livet, verdensbildet og synet på en selv.

I en hel uke etter utlandsoppholdet jobber vi med debriefing av opplevelsene, slik at de kan integreres i det virkelige livet og bli en del av den du er. Du får både individuell debriefing med din faste veileder, bearbeiding i team – og vi reiser bort for å lytte til hverandres opplevelser.

Klar for 2020/2021?

Nå kan du søke om plass på linjene med utlandsopphold; Global disippel og Faith in action. Inntaket er i gang!