Bare bibel er et bibelskoleår med full gjennomgang av hele Bibelen. Skoledagene på Bare bibel skal bestå av god tid til egen lesing og undervisning om alle Bibelens 66 bøker, i tillegg til trening i å formidle bibelkunnskap for ulike målgrupper.

Læreplanen for tilbudet Bare bibel ble sendt til godkjenning hos Utdanningsdirektoratet i mars 2018. Slike søknader tar ett år å behandle, og når svaret forelå i april i år, var svaret negativt. Bare bibel ble ikke godkjent som ny linje på Gå Ut Senteret.

Årsak…?

Utdanningsdirektoratet er av den oppfatning av tilbudet som det søkes om godkjenning for ikke er tilstrekkelig yrkesrettet

Yrkesrettet bibel- og misjonsskole

Det er en kjent sak at nye bibelskolelinjer må være yrkesrettet for å bli godkjent – altså de må møte et behov i arbeidsmarkedet. I vår søknad har vi vist hvordan Bare bibel gjør nettopp det. Allikevel var direktoratet av en annen skjønnsmessig oppfatning på dette punktet.

Gå Ut Senteret har helt fra oppstarten i 1984 nettopp vært en yrkesrettet bibel- og misjonsskole. Skolen startet for å utruste til konkret tjeneste i misjon, og fokuset på å utrette noe praktisk og meningsfullt i samfunnet har bare fortsatt.

Det er selvsagt de færreste som går rett ut i jobb etter kun et år på Gå Ut Senteret, men både Global disippel, Faith in action og misjonærkurset Praktisk missiologi og bistand gir kompetanse som er nyttig i kirke, kristne organisasjoner og samfunnet for øvrig. Dette gjelder også Bare bibel.

Derfor har skolen valgt å klage på avslaget.

Hva skjer nå?

Klagefristen var 23. april. Den dagen sendte vi en lengre redegjørelse til Utdanningsdirektoratet, først og fremst for å vise enda bedre at Bare bibel i høyeste grad gir en yrkeskompetanse for arbeid i menigheter og kristne organisasjoner.

Sammen med klagen har vi lagt ved brev fra Den norske kirke v/Nidaros biskop, Laget, Wycliffe og Acta – barn og unge i Normisjon. Alle disse bekrefter at Bare bibel er et yrkesrettet kurs, og stiller seg bak ønsket om at avslaget blir omgjort.

Da vi snakket med saksbehandleren i direktoratet i går (2. mai), fikk vi opplyst at de er i gang med å behandle klagen, og at det kan ta «et par uker» før vi får endelig svar.

Dersom avslaget blir omgjort før sommeren, kan Bare bibel starte som planlagt i august. Hvis ikke, går klagen videre til Kunnskapsdepartementet, og da vil det ta enda lengre tid å få svar.

Mye mer bibel på Faith in action

I tilfelle Bare bibel ikke kommer i gang som planlagt, vil vi lage en helt spesiell versjon av linjen Faith in action for skoleåret 2019/2020. Samtidig som vi fikk avslag på Bare bibel-søknaden, fikk vi heldigvis godkjent nye og bedre læreplaner for Global disippel og Faith in action.

Dette gir oss mulighet til å tilpasse undervisningen på Faith in action til de ekstra bibelsultne søkerne for året som kommer. Vi rekker ikke å undervise i absolutt hele Bibelen med denne modellen, men vi skal gå gjennom de fleste av Bibelens bøker. Resten (stort sett små bøker) får du hjelp til å komme gjennom ved hjelp av en spesialtilpasset leseplan, dersom du ønsker det.

Slik blir det spesialtilpassede Faith in action-året:

  • Undervisning om de fleste av Bibelens bøker, inkludert opprinnelse, oversikt og hovedtemaer.
  • Skoletid til å lese bøkene det undervises om, med veiledning av tilgjengelig lærer.
  • Bibelleseplan som gjør at du kommer gjennom hele Bibelen i løpet av skoleåret.
  • Trening i å formidle bibelkunnskap i menigheter og fellesskap, på bibelkvelder og i skolehverdagen.
  • Individuell veiledning med fokus på eget liv, bibellesning og formidlingspraksis.
  • Studietur til Israel, Hellas eller Tyrkia – med undervisning der selve historien fant sted.
  • Utlandsopphold i en fremmed kultur, gjerne med praksis innen undervisning / formidling av bibelkunnskap.
  • Fokus på Faith in action-temaene misjon, menighet, disippelliv og lederskap gjennom hele Bibelen.
  • Fellesundervisning med Global disippel-klassen i temaene personlig utvikling, interkulturell kompetanse og kommunikasjon og samhandling.

Dersom Bare bibel skulle bli godkjent i tide, gjennomfører vi selvsagt opplegget som opprinnelig planlagt – med undervisning i alle Bibelens bøker.

Interessert?

Vi vil gjerne komme i kontakt med deg som ønsker å gå på Bare bibel eller en spesialtilpasset «bibel-versjon» av Faith in action. Ta kontakt med linjeleder Lars Olav Gjøra: lars.olav.gjora@normisjon.no