ICC (International Cooperation Cambodia) er en kristen utviklingsorganisasjon som har jobbet med å møte behov blant fattige og marginaliserte mennesker i Kambodsja siden 1991. Normisjon er en av eierne både til ICC og Gå Ut Senteret.

Organisasjonen arbeider med ulike typer utviklingsarbeid, f.eks. innen språk, samfunn, landbruk, menneskerettigheter, menigheter og bekjempelse av menneskehandel.

Dette er det behov for:

 • Foto- og videoproduksjon
  Bidra med foto og video av aktiviteter i ICCs prosjekter til bruk for promotering og dokumentasjon til ICCs eiere, støttespillere og nettverk.
 • Engelskspråklige oppgaver
  Bidra med engelskundervisning, korrekturlesning av dokumenter og bistå med skriving av offisielle dokumenter, læringsmateriell o.l.
 • IT-assistanse
  Assistere IT-ansvarlig ved hovedkontoret med IT-oppgaver i organisasjonen, med spesielt fokus på å holde ICCs nettside oppdatert.
 • Forskning og dokumentasjon
  ICC har behov for å få gjort forskning, f.eks. innen klimaendringer, rusmisbruk, finansieringsmuligheter og sosial, økonomisk og åndelig utvikling. Tema for forskningen vil bli utformet i samarbeid med ICC og tilpasset din egen kompetanse.

I tillegg til de spesifikke oppgavene som er beskrevet over, vil du også bli en del av det åndelige fellesskapet i ICCs team, f.eks. gjennom andakter, bibelgrupper, sosiale aktiviteter – og eventuelt også lede noe av dette. Videre må du være forberedt på å bidra med andre oppgaver etter behov og nærmere avtale.

Kvalifikasjoner

For å kunne arbeide med ICC er det en fordel om du har:

 • Relevant utdanning
 • Noe erfaring fra arbeidslivet
 • Interesse for helhetlig utviklingsarbeid
 • Nødvendig modenhet
 • Fleksibel og positive innstilling
 • Tilpasningsevne og villighet til å lære

Dette gjør ICC

Det er mye godt som er gjort så langt i utviklingen av Kambodsja, men det er fortsatt mennesker i landet som lider under dårlige forhold fysisk, sosialt og åndelig. ICC arbeider strategisk for å møte disse behovene blant annet ved hjelp fra støttespillere og frivillige medarbeidere.

ICCs strategi er å utvikle og implementere pionértiltak i nært samarbeid med samfunnet lokalt. Målet for arbeidet er at de minst priviligerte skal bli verdsatt og få økt selvfølelse. ICC jobber med å skape nettverk mellom de minst priviligerte slik at de kan erfare enhet og et sterkt sivilsamfunn, både når det kommer til å utvikle et levebrød og å heve stemmen i møte med myndighetene.

ICC forplikter seg til langsiktige tiltak og ønsker å se at utviklingstiltakene blir bærekraftige under lokalt eierskap og lederskap.

Se www.icc.org.kh for mer informasjon om organisasjonen og deres prosjekter.

Hvordan bidra?

Gjennom et samarbeid mellom ICC og Gå Ut Senteret tilbyr vi to praksisplasser i Kambodsja for skoleåret 2018/2019.

Du blir student på linja Global disippel, og må følge undervisning og forberedelser på skolen frem til utreise i midten av november. Her får du viktig undervisning om teamarbeid og å bo og arbeide i en fremmed kultur, i tillegg til bibelundervisning, menighetsliv osv. De to som skal ha tjeneste i ICC må bo sammen i kollektiv før utreise.

ICC has mer enn 15 års erfaring med frivillige, og i løpet av de siste årene har det vært 1-2 frivillige I organisasjonen hvert år. Hovedkontoret er ansvarlig for et innføringsprogram de første ukene, som bl.a. består av kultur, historie, religion, menighet og ICCs prosjekter og struktur.

For tiden har ICC fem prosjekter pågående i ulike provinser i Kambodsja. Dette gjør det mulig å besøke og få innblikk i ulike typer utviklingsarbeid, som f.eks. innen språk, samfunn, landbruk, menneskerettigheter, menigheter og bekjempelse av menneskehandel.

Tjenesten i ICC vil enten være ved hovedkontoret I Phnom Penh eller i et av organisasjonens prosjekter i eller utenfor hovedstaden.

Varigheten for tjenesten er 4,5 måneder (november 2018 – april 2019). Deretter følger to måneder debriefing, formidling og mer undervisning ved Gå Ut Senteret frem mot sommeren.

Skoleåret gir grunnlag for støtte fra Lånekassen, og du kan også få 30 studiepoeng i interkulturell kommunikasjon gjennom vårt samarbeid med NLA Høgskolen.

Dersom det av ulike årsaker ikke er mulig å tildele deg tjeneste i ICC vil du få tilbud om praksisplass i et av de andre Global disippel-teamene.

Mer informasjon?

Ta kontakt dersom du er interessert, så vil vi bidra med mer informasjon og hjelpe deg med å vurdere hvorvidt et bibelskoleår med tjeneste i ICC passer for deg.