Faith in action er vårt nyeste og mest unike studietilbud. Praksisen i en kristen tjeneste i Norge står i fokus på Faith in action, i tillegg til dybdeundervisning i bibelen, misjon, menighet og lederskap.

Men også på denne linja har vi en praksisperiode i utlandet som er lengre enn de fleste andre folkehøgskoler, bibelskoler og studiesteder kan tilby. I januar og februar er studentene i seks uker sammenhengende praksis, med oppfølging av oss i staben på Gå Ut Senteret.

Nå er det tid for utreise for tre team fra årets Faith in action-kull. Medregnet de fem landene vi har studenter i på linja Global disippel, skal vi de neste ukene ha studenter spredt rundt i åtte forskjellige land – praktisk talt over hele verden!

Dette er årets praksisland på Faith in action:

Bangladesh

Selv reiste jeg til Bangladesh for første gang i oktober for litt over et år siden. Det var fantastisk! I hovedstaden Dhaka skal tre studenter ha praksis på Martin Luther College, en videregående skole med internat. Praksisen vil bestå i undervisning og miljøarbeid. I tillegg blir teamet med i en ungdomsmenighet i Dhaka og i Normisjons arbeid forøvrig.

Til tross for at det har vært både norske og andre misjonærer i Bangladesh i 150 år, er fortsatt kun en bitteliten del av befolkningen kristne. Og mange har fortsatt ikke hørt om Jesus.

Aserbajdsjan

Landet mellom øst og vest ligger ved Svartehavet og er for mange bare kjent som arrangør av Eurovision Song Contest for noen år siden. Men her har våre samarbeidspartnere vært til stede i mange år og bidratt med samfunnsutvikling, blant annet gjennom helse- og omsorgstjenester.

Islam er statsreligion i landet, og det er utfordrende å komme inn som kristen organisasjon. Hit sender vi to studenter som blant annet skal ha praksis på et barnehjem for utviklingshemmede.

Ecuador

Helt vest i Sør-Amerika ligger Ecuador. I 2016 ble kysten rammet av et kraftig jordskjelv, og mange mistet alt de eide. En av våre samarbeidspartnere arbeider med å bygge hus etter jordskjelvet, et arbeid som våre fire studenter skal bidra med som frivillige i to uker av oppholdet.

I tillegg skal teamet være involvert med arbeid i bibelinstituttet IBLE og bidra i ulike menigheter. Og så blir det en ekstra bonus å få være i Sør-Amerika under årets karneval 🙂

Faith in action neste år?

Ønsker du et helt bibelskoleår i tjeneste, hvor du lærer mye, får tett oppfølging og seks uker i utlandet? Sjekk ut Faith in action og søk om plass i dag.