Et helt år i tjeneste med dybdeundervisning, veiledning og seks ukers praksis i utlandet.

Ønsker du et år på bibelskole for å finne Guds retning for livet? Vil du finne ut mer om egne evner og nådegaver? Kan du tenke deg å leve et misjonalt liv i Norge eller i utlandet? Faith in action er perfekt for deg som vil lære mye og ha et helt år i tjeneste for Gud.

Få grundig og praktisk rettet undervisning av dyktige lærere, individuell veiledning annenhver uke, tjeneste i utadrettet kristent arbeid og seks ukers spennende praksis i utlandet.

Utvikle deg i tro og tjeneste gjennom tett veiledning og mye praksis gjennom hele året. Med misjon og bibel som hovedfokus, skal vi sammen utforske hvordan kristenlivet kan leves ut i og på tvers av kulturer.

Mer informasjon
Velg praksis i Norge

Innvandrere og flyktninger

Bli kjent med flyktninger som nettopp har kommet til Norge. Bli med på språkkurs, bibelgruppe, husbesøk og aktiviteter. Les mer

Skoler og studiesteder

Involver deg i Lagets arbeid og aktiviteter for å gjøre Jesus kjent på skoler og studiesteder så han blir trodd, elsket og etterfulgt. Les mer

Fotball på tvers av kulturer

Gjør det du liker best slik at det betyr en forskjell for andre! Ukentlig fotballtrening på tvers av kulturer i Trondheim. Les mer

Barn og unge

Bidra til grensesprengende fellesskap der barn og unge møter, følger og ærer Jesus Kristus gjennom leir, lokallag og kurs. Les mer

Ungdom i risikosonen

Utgjør en forskjell for ungdom i risikosonen gjennom aktiviteter, huskirke, boligsosialt arbeid og tilstedeværelse.

Menighet

Ta del i en utadrettet tjeneste i en lokal menighet, f.eks. i konfirmantarbeid, barne- og ungdomsarbeid eller evangelisering. Les mer

Alpha-kurs

Bli med som leder eller start opp et helt nytt Alpha-kurs; verdens mest utbredte verktøy for å bli kjent med kristen tro.

+

Praksis i utlandet

Ecuador

Et kraftig jordskjelv rammet Ecuador i april 2016. Ta del i husbygging for jordskjelvofre i regi av vår samarbeidspartner. Ta del i misjonsoppdraget gjennom både ord og handling i samarbeid med den lokale kirken.

Senegal

Bli en del av teamet som består av to norske misjonærfamilier som bor i Senegal. Aktiviteten i dette området går ut på å knytte kontakter, dele evangeliet om Jesus og etablere kristne fellesskap blant malinké-folket.

Aserbajdsjan

Kun ca 2% av befolkningen i Aserbajdsjan er kristne. Våre samarbeidspartnere jobber med samfunnsutvikling gjennom blant annet helse- og omsorgsarbeid i et utfordrende land for misjon.

Kambodsja

Kirken i Kambodsja er i stor vekst. Vi samarbeider med lokale menigheter og et nettverk av evangelister og kirker over hele landet. Bidra med ledertrening og undervisning i et folkeslag hvor halvparten av befolkningen er under 25 år.

Romania

Med Laget som praksissted kan du få praksisoppholdet i utlandet blant ungdommer i den rumenske lagsbevegelsen. Der vil du få erfaring med å jobbe tett med mennesker som ikke tror, og hjelpe ungdom til å leve ut troen sin i hverdagen.

Webhotell levert av Nordic Hosting AS