Bibelskole med fotball som praksis på tvers av kulturer.

Faith in action med fotballpraksis

  • Dybdeundervisning i bibelen, misjon, menighet og lederskap.
  • Ukentlig fotballtrening på tvers av kulturer i Trondheim.
  • Personlig oppfølging av veileder med erfaring fra toppfotballen.
  • Seks uker opphold i utlandet med praksis i kristent idrettsarbeid.
Hvorfor fotball?

Året på Gå Ut Senteret handler om hvordan livet kan leves i nærkontakt med mennesker fra alle kulturer. Ingenting er så universelt og fellesskapsbyggende som å spille fotball. Fotballen skaper tillit, vennskap, mestring og relasjoner. Dersom du velger Faith in action med fotball som praksis, får du være med å lede et ukentlig fotballtilbud på tvers av kulturer på kveldstid i Trondheim.

På dagtid følger du undervisningen sammen med resten av klassen på Faith in action. Fotballteamet får en veileder med erfaring fra toppfotballen, og dere får seks uker sammen i utlandet med praksis i kristent idrettsarbeid. Relasjonene som skapes på fotballbanen gir grunnlag for gode samtaler, vennskap og utvikling av tro.

«Av alle uviktige ting i verden er fotball den viktigste.»

Pave Johannes Paul II

 

Et helt år i tjeneste med dybdeundervisning, veiledning og seks ukers praksis i utlandet.

Ønsker du et år på bibelskole for å finne Guds retning for livet? Vil du finne ut mer om egne evner og nådegaver? Kan du tenke deg å leve et misjonalt liv i Norge eller i utlandet? Faith in action er perfekt for deg som vil lære mye og ha et helt år i tjeneste for Gud.

Få grundig og praktisk rettet undervisning av dyktige lærere, individuell veiledning annenhver uke, tjeneste i utadrettet kristent arbeid og seks ukers spennende praksis i utlandet.

Utvikle deg i tro og tjeneste gjennom tett veiledning og mye praksis gjennom hele året. Med misjon og bibel som hovedfokus, skal vi sammen utforske hvordan kristenlivet kan leves ut i og på tvers av kulturer.

 

Praksis på fotballbanen

På Faith in action går den helårige praksisen i en kristen tjeneste som en rød tråd gjennom året. Dersom du velger praksis på fotballbanen kommer du lett i kontakt med mennesker fra ulike kulturer.

Dette er tjenesten:

  • Organisere en ukentlig fotballtrening
  • Etablere relasjoner med mennesker som kommer
  • Invitere folk du blir kjent med hjem eller til menigheten
  • Spille fotball og ha det gøy!

Etter nyttår venter en seks ukers praksisperiode i kristent idrettsarbeid. En personlig veileder med erfaring fra toppfotballen vil følge deg gjennom hele skoleåret.

 

«Ingenting er så universelt og fellesskapsbyggende som å spille fotball. Fotballen skaper tillit, vennskap, mestring og relasjoner på tvers av kulturer og tro.»

– Ørjan Tinnen, rektor

Mer informasjon

Fotballtilbudet i avisen Vårt Land

Webhotell levert av Nordic Hosting AS