Undervisning

Dette lærer du på Gå Ut Senteret.

Global disippel og Faith in action

Undervisningen på Global disippel og Faith in action består av åtte hovedemner. På høsten handler mye av undervisningen om å bli godt forberedt til utenlandspraksis, både med tanke på eget disippelliv, forståelsen av misjon, møtet med en fremmed kultur og å fungere godt som team. Velger du linjen Faith in action, får du enda mer undervisning enn på Global disippel.

Misjon

Oppdag den dype og gjennomgående sammenhengen i Bibelens syn på misjon, bli inspirert til et engasjement for misjon og bidra til å virkeliggjøre Jesu misjonsbefaling om å gå ut og gjøre alle folkeslag til hans disipler.

Bibelen

Bli kjent med Bibelen, frelseshistorien og kristen etikk. Følg en bibelleseplan sammen med resten av klassen, og få ukentlige undervisningstimer som gjør at du forstår det du leser.

Disippelliv

Finn ut hva Jesus egentlig sa om å være en disippel, la deg forme av ham og utvikle din personlige Jesus-relasjon. Vi ser nærmere på hva det innebærer å leve i Guds rike, både dette året og i fremtiden.

Interkulturell kompetanse

Forbered deg på å bo og arbeide i en fremmed kultur, så du kan være til tjeneste for de du møter under utenlandsoppholdet. Få hjelp til å forstå verdensbilder, språk og religion, slik at du kan nyte tilværelsen sammen med mennesker som er annerledes enn deg selv.

Kommunikasjon og samhandling

Utvikle ferdigheter for samhandling med andre mennesker, slik at livet på teamet ditt blir best mulig. Lær om håndtering av ulikheter, konflikter og egne reaksjonsmønstre. Prøv deg i ulike formidlingssituasjoner, både én til én og foran større grupper.

Personlig utvikling

Bli bedre kjent med deg selv, din bakgrunn og personlighet, dine muligheter og begrensninger. Få hjelp til å utvikle livsmot og selvbilde til å mestre livet i møte med fremtidige oppgaver og utfordringer. På våren fokuserer vi på livet etter Gå Ut Senteret.

Menighet

Lær mer om hva menighet er ment å være og gjøre. Bli forberedt til tjeneste i menighet både i Norge og i utlandet, og opplev viktigheten av å bli en del av en lokal menighet. Lær om dine nådegaver og prøv de ut i praksis.

Lederskap

Utvikle deg som leder gjennom undervisning om bibelsk og verdibasert ledelse. Lær å integrere dette i eget lederskap for bruk innen kirke, organisasjonsliv og samfunnet forøvrig. PS: Kun på Faith in action.

Studiepoeng?

Som student hos oss får du tilbud om å ta 30 studiepoeng i interkulturell kommunikasjon gjennom vårt samarbeid med NLA Høgskolen. Dette er integrert i skoleåret og en formalisering av den kompetansen du uansett får hos oss.

Bare bibel

På Bare bibel får du undervisning om alle Bibelens 66 bøker – og trening i å formidle det du lærer. Skoledagene består av undervisning og selvstudium. Hele 80% av undervisningstiden brukes til gjennomgang og lesing av Bibelen.

Introduksjon og studiemetode

Få tillit til Bibelen, og lær å studere den som Guds ord, slik at dette blir grunnlag, motivasjon og verktøy for videre bibelstudier. Vi går gjennom Bibelens tilblivelse, troverdighet og autoritet. Lær induktiv studiemetode, som du vil bruke når du leser Bibelens bøker.

Det gamle testamente

I tillegg til gjennomgang av de historiske, poetiske og profetiske bøkene, går vi gjennom Det gamle testamentes oppbygning, sjangere, historiske bakgrunn, hovedtemaer, og hvordan GT som helhet peker fram på og får sin oppfyllelse i Jesus og verdensmisjonen.

Det nye testamente

Få grundig undervisning om alle evangeliene, Apostlenes gjerninger, brevene og Johannes åpenbaring. Du lærer også om oppbygning, hovedtemaer, sjangere, og om hvordan Det nye testamente som helhet presenterer Jesus og verdensmisjonen som oppfyllelsen av Det gamle testamente.

Disippelliv

Finn ut hva Jesus egentlig sa om å være en disippel, la deg forme av ham og utvikle din personlige Jesus-relasjon. Vi ser nærmere på hva det innebærer å leve i Guds rike, både dette året og i fremtiden.

Formidling/kontekstualisering

Få kunnskap om og erfaring med formidling og kontekstualisering, slik at du effektivt kan formidle bibelkunnskap i eget arbeid og frivillig tjeneste innen kirke, organisasjonsliv og samfunnet.

Studiepoeng?

Som student på Bare bibel får du tilbud om å ta studiepoeng i relevante emner gjennom vårt samarbeid med NLA Høgskolen. Ta kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon om gjennomføring og aktuelle emner.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Share