Utfordre og utruste til tjeneste for Jesus

Tanken om Gå Ut Senteret oppsto ved at Santalmisjonen (nå Normisjon) så behovet for å gi misjonærer god opplæring for et liv i tjeneste. Norske misjonærer trengte forberedelse før de kunne sendes ut på misjonsmarken. Tanken var at skolen skulle være et verktøy og en ressurs for misjon både i og utenfor Norge. Det skulle være et sted der mennesker ble utfordret og utrustet til å dele evangeliet. Dermed ble det i 1981 vedtatt at misjonsskolen Gå Ut Senteret skulle startes.

Det begynte med misjonærkurs for langtidsmisjonærer. Misjonskandidatene bodde sammen på internat på basen i Hurdal i Akershus, og fikk undervisning med fokus på hvordan å anvende den teoretiske kunnskapen de hadde. Fagene bestod av det meste fra misjonens grunnlag til praktiske verktøy i sjelesorg. Kort oppsummert – alt man trenger for å leve et misjonalt liv i utlandet. Man kunne ikke sende nakne barn i krigen, ble det sagt.

I løpet av 90-tallet kom idéen om å starte dagens Global disippel-linje. Den gangen het linja Studium for tverrkulturell kommunikasjon (STK). STK hentet inspirasjon fra Ungdom i Oppdrags DTS, men brukte en annen type finansiering. Tanken med STK var at folk skulle komme til Gå Ut Senteret for å bli bedre kjent med Jesus og det han kaller oss til. Samtidig skulle de læres opp til å kunne klare seg i en fremmed kultur, for å sendes ut til korttidsmisjon.

Helt fra starten har det vært et fokus på at utenlandsoppholdet i 4,5 måneder ikke skal være ferieuker, men en tid for å tjene mennesker og bygge relasjoner. Etter 4,5 måneder kommer studentene tilbake til en debrief og grundig refleksjon og gjennomgang av tiden i praksis.

I år 2000 startet Studium i misjon og kommunikasjon (SMK) opp som en linje. I starten var SMK en 2. års-linje for de som ønsket mer grundig undervisning, i tillegg til tjeneste i utlandet. Nå heter linja Faith in action og er likestilt med Global disippel.

I dag ligger Gå Ut Senteret i Salemhuset, midt i Trondheim sentrum. Relokasjonen av skolen i 2015 har åpnet for nye muligheter for tjeneste i menighet og for tverrkulturelle møter i Norge. Etter oppstarten i Trondheim har det blitt startet to nye linjer på Gå Ut Senteret. I 2020 startet Bare bibel, en linje der man får grundig bibelundervisning og opplæring i bibelsk forkynnelse og formidling. Sommeren 2021 startet vi tilbudet Tjeneste og ledelse, et forberedende kurs for å utruste til kristen tjeneste – lokalt eller globalt.

Til tross for at mye har endret seg gjennom tiden, er kjernen av Gå Ut Senteret blitt bevart. Studentene som kommer hit blir utfordret og utrustet til et liv i tjeneste for Jesus.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Share