G   U   S

Stipendet

Trenger du fri fra jobb eller studier for å gå på Gå Ut Senteret? Søk om GUS-stipendet innen 20. april!

Hva er GUS-stipendet?


GUS-stipendet kan tildeles utvalgte målgrupper av studenter ved Gå Ut Senteret. Stipendet er opprettet på grunnlag av en gave fra en privat giver, for å utruste til kristen tjeneste lokalt og globalt.

DETTE KAN DU FÅ

2 0 2 1 / 2 0 2 2

A
250.000 kr

Inntil 250.000 kr pr person kan tildeles søkere som er etablert i arbeidslivet og som planlegger å ta fri fra eget arbeid hele skoleåret for å delta på studietilbudet Bare bibel.

Etablert i arbeidslivet
Ett år fri fra eget arbeid
Studietilbudet Bare bibel

B
15.000 kr

Inntil 15.000 kr pr person kan tildeles søkere med tilhørighet til Normisjon, Acta – barn og unge i Normisjon eller menighet/fellesskap tilknyttet Normisjon, og som er født senest 31.12.2000, for å delta på et av studietilbudene Global disippel, Faith in action eller Bare bibel.

Tilhørighet til Normisjon eller Acta – barn og unge i Normisjon
Født i år 2000 eller tidligere
Global disippel, Faith in action eller Bare bibel

PRAKTISK INFORMASJON

D E T T E   M Å   DU   V I T E

Søkere bes spesifisere hvilket av de to kriteriene som ligger til grunn for søknaden.

GUS-stipendets styre avgjør hvor stort totalbeløp som skal utdeles og hvem som blir tildelt stipend. Styret trenger ikke å foreta utdeling, for eksempel dersom styret ikke finner søkerne kvalifisert for stipendet.

Styret behandler innkomne søknader på første styremøte etter søknadsfristen. Søkerne vil i etterkant av styremøtet motta et skriftlig svar med beskjed om de er tildelt stipend eller ikke. Det gis ikke begrunnelse for avslag. Styrets tildeling er endelig og kan ikke påklages.

Stipend for målgruppe A utbetales 50% i august og 50% i januar. Dersom mottakeren avbryter studiet før 1. oktober, skal beløpet som er utbetalt i august tilbakebetales. Det samme gjelder for beløpet som er utbetalt i januar dersom mottakere avbryter studiet før 1. april.

Stipend for målgruppe B utbetales 100% i august. Dersom mottakeren avbryter studiet før 1. oktober, skal beløpet som er utbetalt tilbakebetales.

Søknad sendes innen 20. april 2021 til Misjonsskolen Gå Ut Senteret via Digipost.no. Søknaden skal inneholde søknadsbeløp, motivasjon for å søke, tilknytning til menighet/organisasjon/fellesskap (evt med referanser), hvordan du planlegger å bruke utdanningen i frivillig eller lønnet kristen tjeneste og hvilke forpliktelser du vil ha i hverdagen i tillegg til studiene (f.eks. verv, arbeid, familie o.l.) Søkere i målgruppe A bes om å dokumentere inntektstap (f.eks. med siste lønnsslipp eller skattemelding som vedlegg).

For spørsmål om stipendordningen, ta kontakt med rektor Ørjan Tinnen via telefon (480 75 300) eller e-post.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Share