Ledige
stillinger

Rektor

100% STILLING

Misjonsskolen Gå Ut Senteret eies av Salem menighet i Trondheim og Normisjon, og har som visjon å utfordre og utruste til tjeneste for Jesus på tvers av grenser. Skolen er godkjent for 72 studieplasser og har for tiden rundt 50 studenter.

Som rektor ved Gå Ut Senteret vil du daglig være i kontakt med mennesker som ønsker en smak av misjon eller som forbereder seg til et helt liv i tjeneste.

Rektor har ansvar for å utvikle Gå Ut Senteret videre til fortsatt å være en toneangivende bibel- og misjonsskole i Norge. Skolen skal være et førstevalg for unge mennesker som vil utforske troen nærmere, øke kunnskapen om Bibelens innhold og bli kjent med misjonsvirksomhet i andre deler av verden.

Rektor må ha et personlig engasjement for Normisjons visjon og verdier og identifisere seg med vårt verdigrunnlag slik dette er formulert i Normisjons verdidokument for ansatte. Skolen eies av og er en del av Salem menighet. Det er derfor ønskelig at rektor har et engasjement som forbinder Gå Ut Senteret med menigheten.

Oppgaver og ansvar

Rektor har ansvar for å lede, utvikle og profilere skolen videre. I dette inngår et helhetlig ansvar for driften, både pedagogisk, missiologisk, markedsføringsmessig og økonomisk. For å oppnå dette har rektor med seg et kompetent team av fire lærere, administrasjonsmedarbeider og 4-6 ettåringer.

Skolen har et nært samarbeid med Salem menighet i Trondheim, Normisjon og Acta – barn og unge i Normisjon, regionalt og sentralt. Dette samarbeidet skal videreutvikles, ikke minst gjennom det nye misjonssenteret som etableres i nye lokaler i Trondheim i 2023. Rektor blir aktivt med på å forme oppbyggingen og utviklingen av dette.

Sammen med staben påligger det rektor å bygge nettverk også utover til andre organisasjoner, menigheter og kirkesamfunn. Rektor må være oppdatert på skolepolitiske krav og endringer.

Formell kompetanse

Høyere relevant utdanning, gjerne teologi, pedagogikk, økonomi/ledelse/skoleledelse mm.

Ønsket erfaring

Relevant ledererfaring, rektor, lærer, gjerne fra kristen friskole, misjonær, pastor, erfaring fra innovativt utviklingsarbeid mm.

Personlige egenskaper

  • Gode relasjonelle egenskaper
  • Solid kristen og teologisk forankring i samsvar med Normisjons profil
  • Evne til organisering, kombinert med evne til nytenkning
  • God økonomiforståelse
  • Gode muntlige og skriftlige ferdigheter

Rammebetingelser

Lønn og pensjonsordning i samsvar med Normisjons lønnsregulativ

Andre forhold

Det må påregnes noe reiseaktivitet i inn- og utland, samt samlinger utenfor ordinær kontortid. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Arbeidssted er for tiden på Berg prestegård. I januar 2023 flyttes virksomheten og samlokaliseres med Normisjons øvrige virksomhet i området i Trondheim sentrum.

Tiltredelse: 01.08.2022 eller etter avtale

Spørsmål og søknad med CV sendes pr e-post til styreleder Lars Aursand, lars@kvt.vgs.no. Rektor tilsettes av skolens styre.

Søknadsfrist: 10.05.2022


Ettåringer

100% PRAKSISPLASS PÅ TJENESTE OG LEDELSE

Som ettåring ved Gå Ut Senteret vil du få en meningsfylt, variert og innholdsrikt hverdag. Du vil jobbe i nær kontakt med studenter og stab på skolen. Du må ha lyst til å bidra til at mennesker blir utfordret og utrustet til tjeneste for Jesus på tvers av grenser, og du må være villig til å gjennomføre et år med fokus på andre.

Du blir deltaker på det nye tjenesteforberedende programmet vårt; Tjeneste og ledelse. Du får studentsstatus gjennom hele skoleåret, og begynner med introkurs og opplæring i juni og august, midtveiskurs i januar, før skoleåret avsluttes med to ukers debrifing i slutten av juni 2023. Se gus.no/tjeneste-ledelse for datoer og mer informasjon om opplegget.

Velg én av disse rollene i søknaden:

1. Linjeledelse

Du blir assistent for en av linjelederne og bidrar i planlegging og gjennomføring av aktiviteter, undervisning, utenlandsopphold og administrative oppgaver.

Konkrete oppgaver kan f.eks. være:
– Planlegging av turer
– Organisering av praksis
– Lede refleksjonstid/studietid og linjetid
– Ta imot og ha kontakt med gjestelærere
– Bidra med undervisning og klasseledelse
– Informasjon til studenter
– Ta imot spørsmål og svare på henvendelser

2. Arrangementer, mat og lokaler

Dine viktigste arbeidsoppgaver blir å sørge for at studentene trives med omgivelsene i hverdagen. I tillegg til daglig ansvar for lunsj, sørger du for orden i skolelokalene og organisering av arrangementer.

Konkrete oppgaver kan f.eks. være:
– Planlegging av fester, fellesskapskvelder, turer o.l.
– Bestilling og mottak av dagligvarer
– Daglig tilberedning av lunsj
– Organisering av ordensstudenter og kjøkkentjeneste
– Daglig ansvar for at vinduer/dører er låst og lys slukket
– Ansvar for orden i lokaler
– Tilgjengelig for miljøarbeid og samtaler med studentene
– Legge til rette for det lille ekstra som skaper trivsel i hverdagen

3. Administrasjon og markedsføring

Du blir assistent for rektor og bidrar med administrative oppgaver. I tillegg vil du jobbe med å rekruttere neste års studenter gjennom foto, video, nettsider, sosiale medier.

Konkrete oppgaver kan f.eks. være:
– Praktisk koordinering gjennom lister, kalendere og felles dokumenter
– Besvare henvendelser på telefon og e-post
– Arbeid med søknader og inntak av studenter
– Bidra i arbeidet med trykksaker som f.eks. Gå Ut Nytt og GUS-magasinet
– Filming og fotografering til bruk i skolens markedsføring
– Daglig publisering av glimt fra hverdagen i sosiale medier
– Vedlikehold og publisering av innhold på nettside og blogg

4. GUS-team

GUS-team består av 2-4 personer som skal reise Norge rundt for å møte ungdom og gjøre Gå Ut Senteret kjent. Dere disponerer bil fra skolen og planlegger reiserute til menigheter, arrangementer og skoler i hele landet. Året planlegges med perioder for avspasering og planlegging i Trondheim innimellom ukene på reise.

Konkrete oppgaver kan f.eks. være:
– Planlegging og kontakt med skoler, menigheter og arrangører
– Rigging av stand og innkjøp av nødvendig materiell
– Møte ungdommer på stand og markedsføre skolen
– Holde andakter, seminarer o.l.
– Bidra med andre konkrete behov i kristent ungdomsarbeid
– Bilkjøring (førerkort klasse B kreves)

Alle de tre første rollene samarbeider om miljøarbeid, praktisk arbeid og arrangementer i skolehverdagen i Trondheim. Deltakerne på GUS-team deltar i arbeidet på skolen når det passer med teamets reiserute og avspaseringsperioder.

Vi søker etter deg som er

– Engasjert for et misjonalt liv
– Glad i å jobbe med unge mennesker
– Flink til å formidle og snakke med folk du ikke kjenner
– Kvalitetsbevisst
– Opptatt av personlig kristenliv
– Villig til å bidra helhetlig i Normisjon og Salem menighet

Dette kan vi tilby deg

– Du blir en del av staben ved Gå Ut Senteret og Salem menighet
– Forberedelse, oppfølging og debrifing av året
– Unik arbeidserfaring
– Gode personlige utviklingsmuligheter
– En utenlandsreise for å besøke et av skolens samarbeidsland
– Arrangementer sammen med staben
– Stor handlefrihet og korte beslutningsveier
– Husleie betalt av skolen og dekning av levekostnader
– Mulighet for å søke om stipend fra Lånekassen

Ettåringer må jobbe i tråd med Normisjons verdier og trosgrunnlag. Det må påregnes reiseaktivitet og arbeidstid utenfor ordinær kontortid.

Praktisk informasjon

Engasjementet varer fra 15.08.22 til 11.06.23. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Spørsmål og søknad med CV sendes til rektor Ørjan Tinnen, e-post: orjan.tinnen@normisjon.no

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Share