Ledige stillinger

Ettåringer

Vil du bruke et år for andre – og samtidig utvikle deg selv i et lærerikt arbeidsmiljø ved Gå Ut Senteret? Søknadsfrist: 1. februar 2024

Les mer

Kommunikasjonsansvarlig

Sammen med Normisjon region Trøndelag og Norkirken Trondheim Salem søker vi kommunikasjonsansvarlig i 50-100% stilling. 

Les mer

Regnskapskonsulent

Sammen med Normisjon region Trøndelag og Norkirken Trondheim Salem bygger vi en felles avdeling for administrasjon. I den forbindelse søker vi regnskapskonsulent i inntil 100% stilling.

Les mer

_______________________________________

Ettåringer

100% PRAKSISPLASS PÅ TJENESTE OG LEDELSE

Som ettåring ved Gå Ut Senteret vil du få en meningsfylt, variert og innholdsrik hverdag. Du vil jobbe i nær kontakt med studenter og stab på skolen. Du må ha lyst til å bidra til at mennesker blir utfordret og utrustet til tjeneste for Jesus på tvers av grenser, og du må være villig til å gjennomføre et år med fokus på andre.

Du blir deltaker på det tjenesteforberedende programmet vårt; Tjeneste og ledelse. Du får studentstatus gjennom hele skoleåret, og begynner med introkurs og opplæring i august, midtveiskurs underveis, før skoleåret avsluttes med to ukers debrifing i juni 2024. Se gus.no/tjeneste-ledelse for datoer og mer informasjon om opplegget.

Vi søker etter deg som er

– Engasjert for et misjonalt liv
– Glad i å jobbe med unge mennesker
– Flink til å formidle og snakke med folk du ikke kjenner
– Kvalitetsbevisst
– Opptatt av personlig kristenliv
– Villig til å bidra helhetlig i Normisjon og Salem menighet

Dette kan vi tilby deg

– Du blir en del av staben ved Gå Ut Senteret og Salemhuset
– Forberedelse, oppfølging og debrifing av året
– Unik arbeidserfaring
– Gode personlige utviklingsmuligheter
– En utenlandsreise sammen med stab og/eller studenter
– Arrangementer sammen med staben
– Stor handlefrihet og korte beslutningsveier
– Husleie betalt av skolen og dekning av levekostnader
– Mulighet for å søke om stipend fra Lånekassen

Ettåringer må jobbe i tråd med Normisjons verdier og trosgrunnlag. Det må påregnes reiseaktivitet og arbeidstid utenfor ordinær kontortid.

Velg én av rollene under i søknaden.

Praktisk informasjon

Engasjementet varer fra 19.08.24 til 15.06.25, med obligatoriske kurssamlinger to uker før og etter. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Spørsmål og søknad med CV sendes til rektor Olav Vestbøstad: olav.vestbostad@normisjon.no Søknadsfrist: 1. februar 2024

1. Linjeledelse

Du blir assistent for en av linjelederne og bidrar i planlegging og gjennomføring av aktiviteter, undervisning, utenlandsopphold og administrative oppgaver.

Konkrete oppgaver kan f.eks. være:

– Planlegging av turer
– Organisering av praksis
– Lede refleksjonstid/studietid og linjetid
– Ta imot og ha kontakt med gjestelærere
– Bidra med undervisning og klasseledelse
– Informasjon til studenter
– Ta imot spørsmål og svare på henvendelser

2. Arrangementer, mat og lokaler

Dine viktigste arbeidsoppgaver blir å sørge for at studentene trives med omgivelsene i hverdagen. I tillegg til daglig ansvar for lunsj, sørger du for orden i skolelokalene og organisering av arrangementer.

Konkrete oppgaver kan f.eks. være:

– Planlegging av fester, fellesskapskvelder, turer o.l.
– Bestilling og mottak av dagligvarer
– Daglig tilberedning av lunsj
– Organisering av ordensstudenter og kjøkkentjeneste
– Ansvar for orden og rutiner i lokaler
– Tilgjengelig for miljøarbeid og samtaler med studentene
– Legge til rette for det lille ekstra som skaper trivsel i hverdagen

3. Administrasjon og markedsføring

Du blir assistent for rektor og bidrar med administrative oppgaver. I tillegg vil du jobbe med rekruttering neste års studenter.

Konkrete oppgaver kan f.eks. være:

– Praktisk koordinering gjennom lister, kalendere og felles dokumenter
– Besvare henvendelser på telefon og e-post
– Arbeid med søknader og inntak av studenter
– Vedlikehold og publisering av innhold på nettside og blogg
– Bidra i arbeidet med trykksaker som f.eks. GÅ UT-magasinet

4. Kommunikasjon og markedsføring

Du vil arbeide med å vise frem livet på Gå Ut Senteret og å rekruttere neste års studenter gjennom foto, video, nettsider og sosiale medier.

Konkrete oppgaver kan f.eks. være:

– Praktisk koordinering gjennom lister, kalendere og planer
– Besvare henvendelser via sosiale medier
– Bidra i arbeidet med trykksaker som f.eks. GÅ UT-magasinet
– Filming og fotografering til bruk i skolens markedsføring
– Daglig publisering av glimt fra hverdagen i sosiale medier
– Vedlikehold og publisering av innhold på nettside og blogg

5. GUS-team

GUS-team består av 2-4 personer som skal reise Norge rundt for å møte ungdom og gjøre Gå Ut Senteret kjent. Dere disponerer bil fra skolen og planlegger reiserute til menigheter, arrangementer og skoler i hele landet. Året planlegges med perioder for avspasering og planlegging i Trondheim innimellom ukene på reise.

Konkrete oppgaver kan f.eks. være:

– Planlegging og kontakt med skoler, menigheter og arrangører
– Rigging av stand og innkjøp av nødvendig materiell
– Møte ungdommer på stand og markedsføre skolen
– Holde andakter, seminarer o.l.
– Bidra med andre konkrete behov i kristent ungdomsarbeid
– Bilkjøring (førerkort klasse B kreves)

_______________________________________

Kommunikasjonsansvarlig

50-100% STILLING

Normisjons enheter i Trøndelag bestående av blant annet Norkirken Trondheim Salem, Gå Ut Senteret, Normisjon region Trøndelag, 22B og Trondheim Samtalesenter, søker nå sammen etter kommunikasjonsansvarlig.

Stillingen vil være en del av administrasjonsavdelingen som utfører tjenester for alle enhetene. Vi ser etter en person som vil være en del av et stort lag som gjør evangeliet tilgjengelig for Trondheim, Trøndelag og ut til verdens ender. Du har et engasjement for misjon og menighet, og identifiserer deg med vårt verdigrunnlag slik dette er formulert i Normisjons verdidokument for ansatte.

Oppgaver og ansvar

Vår kommunikasjonsansvarlig vil ha ansvar for utarbeiding av kommunikasjonsplan for virksomhetene og gjennomføre aktiviteter i henhold til denne, etterlevelse av visuell identitet og innholdsproduksjon til nettsider, trykksaker, profilartikler, infoskjermer, sosiale medier o.l. Du vil lede arbeidet med markedsføring av arrangementer, f.eks. leirer, konserter, kurs og konferanser, samt skoleplasser ved Gå Ut Senteret. Du koordinerer kommunikasjon med medlemmer og givere, og bidrar til å øke inntektene der det er mulig. Det vil i tillegg være aktuelt med andre oppgaver i administrasjonsavdelingen ved behov. I perioder vil du kunne lede én eller flere ettåringsstilinger som bidrar i kommunikasjonsarbeidet.

Formell kompetanse

Vi ønsker at du har relevant utdanning innen markedsføring eller kommunikasjon, men relevant erfaring med dokumenterte resultater kan veie opp for dette.

Ønsket erfaring

Erfaring med markedsføring og kommunikasjonsarbeid, gjerne i ideell sektor eller i menighetsarbeid. Erfaring fra markedsføring og kommunikasjon i digitale kanaler er en forutsetning.

Personlige egenskaper

– Gode relasjonelle egenskaper
– God forståelse for vårt kristne oppdrag og et engasjement for dette
– Positiv, raus og teamorientert
– Pålitelig og selvstendig
– Opptatt av å finne riktig virkemiddel for å skape ønskede resultater

Vi tilbyr lønns- og pensjonsordninger etter Normisjons lønnsregulativ. Stillingen består av et vikariat i 50% stilling og en prosjektstilling i inntil 50% stilling, begge med varighet til 31.12.2024. Mulighet for forlengelse.

Søknad med CV og spørsmål om stillingen kan rettes til regionleder i Normisjon Trøndelag, eivind.risholm@normisjon.no, 97573661‬.

_______________________________________

Regnskapskonsulent

INNTIL 100% STILLING

Normisjons enheter i Trøndelag bestående av blant annet Norkirken Trondheim Salem, Gå Ut Senteret, Normisjon region Trøndelag, 22B og Trondheim Samtalesenter, søker nå sammen etter en intern regnskapskonsulent.

Stillingen vil være en del av administrasjonsavdelingen som utfører tjenester for alle enhetene. Vi ser etter en person som vil være en del av et stort lag som gjør evangeliet tilgjengelig for Trondheim, Trøndelag og ut til verdens ender. Du har et engasjement for misjon og menighet, og identifiserer deg med vårt verdigrunnlag slik dette er formulert i Normisjons verdidokument for ansatte.

Oppgaver og ansvar

Vår interne regnskapskonsulent vil ha ansvar for lønn og regnskap for alle enhetene, inkludert kontering, utfakturering, gaveføring, utarbeidelse av rapporter og analyser av regnskapene, samt andre oppgaver som naturlig hører inn under vårt økonomiske arbeid. Det vil i tillegg være aktuelt med andre oppgaver i administrasjonsavdelingen ved behov. Du vil være sentral i utvikling av gode systemer og rutiner for økonomihåndtering, og samkjøring av rutiner mellom enhetene som i dag har hver sine økonomimedarbeidere og eksterne regnskapsførere.

Formell kompetanse

Vi ønsker fortrinnsvis at du er autorisert regnskapsfører, men annen praktisk erfaring med regnskap kan veie opp for dette.

Ønsket erfaring

Erfaring med regnskapsføring og lønn, gjerne i ideell sektor eller i menighetsarbeid.

Personlige egenskaper

– Gode relasjonelle egenskaper
– God forståelse for vårt kristne oppdrag og et engasjement for dette
– Positiv, raus og teamorientert
– Pålitelig og selvstendig
– God evne til å sette seg inn i offentlige krav og lovverk

Praktisk informasjon

Vi tilbyr lønns- og pensjonsordninger etter Normisjons lønnsregulativ. Søknad med CV og spørsmål om stillingen kan rettes til daglig leder i Norkirken Trondheim Salem, therese@salemmenighet.no, tlf 90699734.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Share