Ledige
stillinger

Rektor

100% STILLING

Misjonsskolen Gå Ut Senteret eies av Salem menighet i Trondheim og Normisjon, og har som visjon å utfordre og utruste til tjeneste for Jesus på tvers av grenser. Skolen er godkjent for 72 studieplasser og har for tiden rundt 50 studenter.

Som rektor ved Gå Ut Senteret vil du daglig være i kontakt med mennesker som ønsker en smak av misjon eller som forbereder seg til et helt liv i tjeneste.

Rektor har ansvar for å utvikle Gå Ut Senteret videre til fortsatt å være en toneangivende bibel- og misjonsskole i Norge. Skolen skal være et førstevalg for unge mennesker som vil utforske troen nærmere, øke kunnskapen om Bibelens innhold og bli kjent med misjonsvirksomhet i andre deler av verden.

Rektor må ha et personlig engasjement for Normisjons visjon og verdier og identifisere seg med vårt verdigrunnlag slik dette er formulert i Normisjons verdidokument for ansatte. Skolen eies av og er en del av Salem menighet. Det er derfor ønskelig at rektor har et engasjement som forbinder Gå Ut Senteret med menigheten.

Oppgaver og ansvar

Rektor har ansvar for å lede, utvikle og profilere skolen videre. I dette inngår et helhetlig ansvar for driften, både pedagogisk, missiologisk, markedsføringsmessig og økonomisk. For å oppnå dette har rektor med seg et kompetent team av fire lærere, administrasjonsmedarbeider og 4-6 ettåringer.

Skolen har et nært samarbeid med Salem menighet i Trondheim, Normisjon og Acta – barn og unge i Normisjon, regionalt og sentralt. Dette samarbeidet skal videreutvikles, ikke minst gjennom det nye misjonssenteret som etableres i nye lokaler i Trondheim i 2023. Rektor blir aktivt med på å forme oppbyggingen og utviklingen av dette.

Sammen med staben påligger det rektor å bygge nettverk også utover til andre organisasjoner, menigheter og kirkesamfunn. Rektor må være oppdatert på skolepolitiske krav og endringer.

Formell kompetanse

Høyere relevant utdanning, gjerne teologi, pedagogikk, økonomi/ledelse/skoleledelse mm.

Ønsket erfaring

Relevant ledererfaring, rektor, lærer, gjerne fra kristen friskole, misjonær, pastor, erfaring fra innovativt utviklingsarbeid mm.

Personlige egenskaper

  • Gode relasjonelle egenskaper
  • Solid kristen og teologisk forankring i samsvar med Normisjons profil
  • Evne til organisering, kombinert med evne til nytenkning
  • God økonomiforståelse
  • Gode muntlige og skriftlige ferdigheter

Rammebetingelser

Lønn og pensjonsordning i samsvar med Normisjons lønnsregulativ

Andre forhold

Det må påregnes noe reiseaktivitet i inn- og utland, samt samlinger utenfor ordinær kontortid. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Arbeidssted er for tiden på Berg prestegård. I januar 2023 flyttes virksomheten og samlokaliseres med Normisjons øvrige virksomhet i området i Trondheim sentrum.

Tiltredelse etter avtale

Spørsmål og søknad med CV sendes pr e-post til styreleder Lars Aursand, lars@kvt.vgs.no. Rektor tilsettes av skolens styre.

Søknader behandles fortløpende.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Share