Ledige stillinger - Gå Ut Senteret

LEDIGE
STILLINGER

Ettåringer

100% PRAKSISPLASS PÅ TJENESTE OG LEDELSE

Som ettåring ved Gå Ut Senteret vil du få en meningsfylt, variert og innholdsrikt hverdag. Du vil jobbe i nær kontakt med studenter og stab på skolen. Du må ha lyst til å bidra til at mennesker blir utfordret og utrustet til tjeneste for Jesus på tvers av grenser, og du må være villig til å gjennomføre et år med fokus på andre.

Skoleåret 2021/2022 blir ettåringene deltakere på det nye tjenesteforberedende programmet vårt; Tjeneste og ledelse. Du får studentsstatus gjennom hele skoleåret, og begynner med introkurs og opplæring i juni og august. Skoleåret avsluttes med to ukers debrifing i slutten av juni 2022. Se gus.no/tjeneste-ledelse for datoer og mer informasjon om opplegget.

Velg én av disse rollene i søknaden:

1. Linjeledelse

Du blir assistent for en av linjelederne og bidrar i planlegging og gjennomføring av aktiviteter, undervisning, utenlandsopphold og administrative oppgaver.

Konkrete oppgaver kan f.eks. være:
– Planlegging av turer
– Organisering av praksis
– Lede refleksjonstid/studietid og linjetid
– Ta imot og ha kontakt med gjestelærere
– Bidra med undervisning og klasseledelse
– Informasjon til studenter
– Ta imot spørsmål og svare på henvendelser

2. Arrangementer, mat og lokaler

Dine viktigste arbeidsoppgaver blir å sørge for at studentene trives med omgivelsene i hverdagen. I tillegg til daglig ansvar for lunsj, sørger du for orden i skolelokalene og organisering av arrangementer.

Konkrete oppgaver kan f.eks. være:
– Planlegging av fester, fellesskapskvelder, turer o.l.
– Bestilling og mottak av dagligvarer
– Daglig tilberedning av lunsj
– Organisering av ordensstudenter og kjøkkentjeneste
– Daglig ansvar for at vinduer/dører er låst og lys slukket
– Ansvar for orden i lokaler
– Tilgjengelig for miljøarbeid og samtaler med studentene
– Legge til rette for det lille ekstra som skaper trivsel i hverdagen

3. Administrasjon og markedsføring

Du blir assistent for rektor og bidrar med administrative oppgaver. I tillegg vil du jobbe med å rekruttere neste års studenter gjennom foto, video, nettsider, sosiale medier.

Konkrete oppgaver kan f.eks. være:
– Praktisk koordinering gjennom lister, kalendere og felles dokumenter
– Besvare henvendelser på telefon og e-post
– Arbeid med søknader og inntak av studenter
– Bidra i arbeidet med trykksaker som f.eks. Gå Ut Nytt og GUS-magasinet
– Filming og fotografering til bruk i skolens markedsføring
– Daglig publisering av glimt fra hverdagen i sosiale medier
– Vedlikehold og publisering av innhold på nettside og blogg

4. GUS-team

Nytt av året er muligheten for å delta på GUS-team bestående av 2-4 personer som skal reise Norge rundt for å møte ungdom og gjøre Gå Ut Senteret kjent. Dere disponerer bil fra skolen og planlegger reiserute til menigheter, arrangementer og skoler i hele landet. Året planlegges med perioder for avspasering og planlegging i Trondheim innimellom ukene på reise.

Konkrete oppgaver kan f.eks. være:
– Planlegging og kontakt med skoler, menigheter og arrangører
– Rigging av stand og innkjøp av nødvendig materiell
– Møte ungdommer på stand og markedsføre skolen
– Holde andakter, seminarer o.l.
– Bidra med andre konkrete behov i kristent ungdomsarbeid
– Bilkjøring (førerkort klasse B kreves)

Alle de tre første rollene samarbeider om miljøarbeid, praktisk arbeid og arrangementer i skolehverdagen i Trondheim. Deltakerne på GUS-team deltar i arbeidet på skolen når det passer med teamets reiserute og avspaseringsperioder.

Vi søker etter deg som er

– Engasjert for et misjonalt liv
– Glad i å jobbe med unge mennesker
– Flink til å formidle og snakke med folk du ikke kjenner
– Kvalitetsbevisst
– Opptatt av personlig kristenliv
– Villig til å bidra helhetlig i Normisjon og Salem menighet

Dette kan vi tilby deg

– Du blir en del av staben ved Gå Ut Senteret og Salem menighet
– Forberedelse, oppfølging og debrifing av året
– Unik arbeidserfaring
– Gode personlige utviklingsmuligheter
– En utenlandsreise for å besøke et av skolens samarbeidsland
– Arrangementer sammen med staben
– Stor handlefrihet og korte beslutningsveier
– Husleie betalt av skolen og dekning av levekostnader
– Mulighet for å søke om stipend fra Lånekassen

Ettåringer må jobbe i tråd med Normisjons verdier og trosgrunnlag. Det må påregnes reiseaktivitet og arbeidstid utenfor ordinær kontortid.

Praktisk informasjon

Engasjementet varer fra 14.06.21 til 25.06.22. Ferie i juli. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Spørsmål og søknad med CV sendes til rektor Ørjan Tinnen, tlf 480 75 300, e-post: orjan.tinnen@normisjon.no

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Share