Story & Media

STORY & MEDIA

BOSTED

Flere land

ARBEID

Film, foto, tekst og formidling fra misjonsarbeid

BLOGG FRA STORY & MEDIA

Reis fra land til land og formidle gode nyheter om hva Gud gjør.

Utstyrt med kamera, datamaskin, penn og papir får du i oppdrag å formidle bilder, film og artikler fra misjon i flere land. Opplevelsene formidler du via magasiner, blogg og sosiale medier til alle andre som er interessert i å følge med.

Norsk misjon har en lang og stolt historie over store deler av verden. Formidling av historier fra dagens arbeid er en viktig del av misjonsinnsatsen, slik at det skapes stadig større engasjement for misjon hjemme i Norge. I stedet for å bo og arbeide i én fremmed kultur, skal Story & Media-teamet besøke 2-3 land i løpet av utenlandsoppholdet.

Hovedsakelig vil teamet besøke land hvor andre team fra skolen befinner seg. Der skal dere bli kjent med kulturen og det lokale arbeidet, samtidig som dere intensivt jobber med formidling av historier og inntrykk før dere reiser videre til neste land.

Dersom du ønsker Story & Media som utenlandspraksis vil du bli bedt om å sende inn noen arbeidsprøver (tekst, foto eller video) før du får tildelt praksisplass.

David redigerer bilder på vei til nye oppdrag i et nytt land.

«Takker Gud for denne reisen. Det har vært rått å se hva han gjør i disse landene.»

– David (Global disippel 2018/2019)

Praktisk

#1 Teamet disponerer noe foto- og videoutstyr som tilhører skolen, men du må regne med å måtte ha eget kamera og egen datamaskin.

#2 I hvert land teamet besøker produserer dere f.eks. artikler, portrettintervjuer, bildedatabase, filmer og blogginnlegg.

#3 Alle studenter betaler kun faktiske kostnader i forbindelse med eget utlandsopphold. På grunn av forflytning mellom flere land vil Story & Media-teamet kunne få noe økte kostnader sammenlignet med andre team.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Share