Bare bibel

Hele Bibelen på ett år.
NYHET!

Bare bibel er et bibelskoleår med full gjennomgang av hele Bibelen. Dette er året hvor du har tid til å lese Guds ord, får undervisning om alle Bibelens bøker – og trening i å formidle det du lærer.

+ Les Bibelen i skoletida

+ Få hjelp til å forstå

+ Bli trygg i egen tro

+ Formidle evangeliet

PENSUM
Bibelen (alle 66 bøkene)

LÆRINGSFORM
Undervisning, selvstudium og formidlingspraksis

STUDIETUR
Israel, Hellas eller Tyrkia

Hvorfor Bare bibel?

Hverdagen på Bare bibel

Skoledagene på Bare bibel består av undervisning og selvstudium. Gjennom året får du undervisning om alle Bibelens 66 bøker.

Når det ikke er undervisning, får du tid til å lese Bibelen og studere tekstene på egen hånd eller i gruppe. I tillegg kommer felles aktiviteter for hele skolen, som f.eks. fellesskapskvelder, turer og menighetsliv.

Deler av undervisningen fra Det nye testamente gjennomfører vi der selve historien fant sted. Når vinteren kommer, reiser vi på studietur til Israel, Hellas eller Tyrkia.

Vi er opptatt av at de gode nyhetene om Jesus skal gå videre. Derfor vil du også få trening i å formidle bibelkunnskap for ulike målgrupper gjennom praksis i menigheter og fellesskap, på bibelkvelder og i skolehverdagen.

Studieinnhold

Introduksjon: Bibelens tilblivelse, troverdighet og autoritet. Studiemetode. Det gamle testamente: Alle 39 bøker. Det nye testamente: Alle 27 bøker. Troslære. Disippelliv: Å følge Jesus. Guds rike. Anvendt disippelliv. Formidling og kontekstualisering.

Du lærer f.eks. å…

…gjøre rede for historisk bakgrunn og situasjon for de ulike bøkene.
…reflektere over hvordan Gud åpenbarer seg i Bibelen.
…finne tidløse sannheter for eget liv, menighet eller samfunn.
…drøfte ulike bibelsyn og reflektere rundt eget bibelsyn.
…utvikle ferdigheter innen muntlig formidling.

Bare bibel er nytt tilbud skoleåret 2019/2020. På grunn av lang behandlingstid hos Utdanningsdirektoratet vil du bli tilbudt plass på linjen med forbehold om offentlig godkjenning av  linjetilbudet.

Back

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Share