Tjeneste og ledelse

Et program for utrustning og oppfølging av kristen tjeneste – lokalt eller globalt.

Kanskje du skal være misjonær eller volontør i et annet land? Eller begynne som ettåring, ungdomsarbeider, pastor eller kristen leder i Norge? Tjeneste og ledelse gir deg en god start på tjenesten, solid oppfølging underveis og nyttig debriefing etter et år i tjeneste.

Søk om plass i dag!

 

Spor og målgrupper

1. Internasjonal misjon

For å være effektiv og bærekraftig i utenlandstjeneste, trenger du solid misjons- og kulturforståelse. På sporet for misjon i utlandet lærer du blant annet om tverrkulturell kommunikasjon, kulturforskjeller, kontekstualisering og misjonsteologi. Mest mulig av forberedelsen handler spesifikt om den kulturen du skal til – og vi engasjerer gjestelærere og mentorer som har erfaring fra samme sted. Slik blir du mest mulig klar for avreise til tjeneste i utlandet.

2. Menighetsledelse

Skal du starte et nytt fellesskap eller jobbe i en menighet som ansatt eller frivillig? Erfarne menighetsledere deler det de selv har lært om f.eks. gudstjenesteliv, organisering, forkynnelse, styrearbeid, oppfølging av medarbeidere, ledersamlinger, smågruppearbeid, åndelig lederskap, planting og replanting av menighet – og det å overleve som menighetsleder over tid. Få innføring i naturlig menighetsutvikling og menighetens hensikt.

3. Ungdomsarbeid

Hvordan gjøre kristent fellesskap attraktivt for tenåringer, slik at troen kan få en avgjørende plass når livet formes for fullt? På dette sporet får du hjelp til å forstå ungdomskultur – og du får praktisk forberedelse til f.eks. bygging av ungdomsarbeid, smågrupper og trosopplæring, engasjement for misjon, forkynnelse i ungdomskulturen, disippelgjøring og medvandring. Perfekt for deg som skal jobbe med ungdom i et kristent fellesskap eller på en kristen skole.

4. Administrasjon

Menigheter og kristne organisasjoner trenger en effektiv og pålitelig administrasjon. På dette sporet får du undervisning, råd og mentoring fra erfarne ledere som jobber med administrasjon til tjeneste for Gud. Bli rustet til å håndtere telefon og e-post, vedlikehold av medlemsdatabaser, fakturering og kontering, oppdatering av nettsider og sosiale medier, arrangementsplanlegging, styrearbeid, kontakt med lokallag og oppfølging av givere.

Utrustning til tjeneste

1. Introkurs

Opplegget starter ved Gå Ut Senteret i Trondheim med et introkurs de to første ukene i august. Introkurset fortsetter med to ekstra uker dersom du skal ha tjeneste i utlandet. Introkurset gir en grundig forberedelse til tjeneste, enten den skal foregå i Norge eller internasjonalt, kortvarig eller langvarig. Deler av introkurset er felles for alle, men det meste er individuelt eller gruppevis tilpasset tjenesten til hver enkelt deltaker. Mange gjestelærere bidrar med undervisning og tjenesteforberedelser.

Temaer

Min tjeneste: F.eks. menighet, evangelisering, diakoni, interkulturell tjeneste, misjon med familien, tenåringsarbeid osv. (individuelt/gruppevis) Lederskap: Karakter og integritet, bibelske verdier og modeller, ledelsesteorier. Kulturkompetanse:  Kultur og kontekst, områdefokus (individuelt/gruppevis). Kommunikasjon og samhandling: Teori og øvelser, å leve sammen, formidling. Misjon: Misjonens grunnlag, misjonalt liv. Personlig utvikling: Gudsbilde og selvbilde, tros- og livsfortelling, hvem er jeg? Disippelliv: Å følge Jesus, Guds rike, disippelgjøring. Bibelen: Induktiv studiemetode, bibelbruk.

INTROKURS
31. juli – 13. august 2023

2. Tjeneste og mentoring

Etter introkurset går du inn i en tjeneste som skal være avtalt med en organisasjon eller menighet før kursstart. Du vil få oppfølging av en mentor med relevant erfaring under tjenesteperioden, og så langt det lar seg gjøre vil vi sørge for et eller flere praksisbesøk av din mentor på tjenestestedet ditt. Underveis i tjenesteperioden skriver du noen refleksjoner rundt det du opplever i den aktuelle tjenesten, og du får hjelp til å velge ut noen bøker som er relevante for nettopp din tjeneste.

I løpet av tjenesteperioden samles deltakerne som har tjeneste i Norge til samlinger med midtveiskurs ved Gå Ut Senteret. Her blir det mer undervisning, ikke minst for å få maksimalt utbytte av erfaringene så langt i tjenesteperioden. De som har internasjonal tjeneste har i stedet et lengre introkurs i august, og vi kan tilrettelegge for selvstendig studiearbeid når det ikke er mulig å delta på samlinger.

TJENESTEPERIODE
August 2023 –
juni 2024

MIDTVEISKURS
13. – 19. november 2023
2. – 14. januar 2024
(kun ved tjeneste i Norge)
12. – 18. februar 2024
Tilrettelegges ved behov

3. Debriefingskurs

Etter tjenesteperioden samles vi igjen til et to uker langt debriefingskurs ved Gå Ut Senteret i juni. Debriefingskurset skal bidra med refleksjon over eget liv og tjeneste, retreat, utveksling av erfaringer og fokus på veien videre. For noen deltakere markerer debriefingskurset avslutning av tjenesten, mens den for andre fortsetter selv om de har fullført kursopplegget.

Temaer

Disippelliv: Retreat, personlig forbønn. Personlig utvikling: Debriefing, identitet, forventninger og realiteter, livsmestring og veien videre. Kommunikasjon og samhandling: Formidling og erfaringsutveksling. Misjon: Misjonalt liv.

DEBRIEFING
10. – 23. juni 2024

Praktisk informasjon

Datoer

Introkurs: 31. juli. – 13. august 2023. Midtveiskurs: 13. – 19. november 2023, 2. – 14. januar 2024 og 12. -18. februar 2024. Vi kan tilrettelegge for selvstendig studiearbeid når det ikke er mulig å delta på samlinger. Debrifingskurs: 10. – 23. juni 2024. Kursdagene er mandag-lørdag, med kveldsprogram tre dager i uken. Gudstjeneste m/påfølgende samtalelunsj på søndag.

Kurssted

Gå Ut Senteret ligger i nye, flotte lokaler i Salemhuset, midt i Trondheim sentrum. Her deler vi lokaler med Norkirken Trondheim Salem, Normisjon region Trøndelag og flere tilknyttede virksomheter. På sommeren benytter vi gjerne den fine bakgården eller parkene i området til undervisning og fellesskap.

Bosted

Vi tilbyr overnatting ved Trondheim vandrerhjem under kurssamlingene. Vandrerhjemmet tilbyr enkeltrom og dobbeltrom i møblerte leiligheter med moderne bad og godt utstyrte kjøkken. Avtalepris enkeltrom: 325 kr pr døgn (begrenset kapasitet).

Omfang

Tjenesten kan ha ulikt omfang og varighet, men må minimum omfatte 270 timer, som utgjør gjennomsnittlig ca syv timer pr uke gjennom hele året.

Måltider

Gå Ut Senteret organiserer servering av lunsj og middag til deltakerne hver dag under kurssamlingene, i tillegg til kveldsmat på dager der opplegget foregår utover ettermiddagen.

Barneopplegg

Når deltakere består av familier med barn og når deltakerantallet tillater det, vil vi kunne tilby et tilrettelagt opplegg for barnepass med lek og læring under kurssamlingene.

Menighetsliv

Under kurssamlingene skal deltakerne ta del i en ukentlig gudstjeneste, enten knyttet til egen organisasjon eller i Norkirken Trondheim Salem, Normisjons sentrumsmenighet som er tilknyttet Gå Ut Senteret.

Kostnader

Kursavgiften er 8.000 kr + 2.000 kr i administrasjonsgebyr. I tillegg kommer reise, kost og losji i forbindelse med kurssamlingene. Levekostnader i tjenesteperioden dekkes enten av din organisasjon/menighet eller av deg selv. Du kan søke om støtte fra Lånekassen.

Priser

Administrasjonsgebyr 2 000 kr
Kursavgift 8 000 kr
Fellesmåltider (ca pris) 8 800 kr
SUM 18 800 kr

Du kan ha rett til inntil ca 45 000 kr i stipend fra Lånekassen, i tillegg til ca 90 000 kr i studielån. Dersom du har tjeneste i utlandet blir studiestøtten redusert. I tillegg kommer eventuell overnatting, reise til/fra kurssamlinger og tjenestested, samt levekostnader i tjenesteperioden som enten dekkes av din organisasjon/menighet eller av deg selv.

Mer informasjon?

Ønsker du mer informasjon om Tjeneste og ledelse for din egen del eller til bruk i din organisasjon/menighet? Vi vil gjerne høre fra deg for å ta en prat om mulighetene innenfor dette tilbudet, og eventuelt for å tilpasse nye spor / målgrupper. Vi kan også sende fagplaner for mer utdypende beskrivelse av temaene under kurssamlingene.

Kontaktperson:

Morten Høie
kursleder
Tlf: 404 61 199‬
morten.hoie@normisjon.no

Tjenestemuligheter

Ønsker du å delta, men mangler avtale med en menighet/organisasjon?
Her er noen vi kjenner til som søker kandidater.

Fusa menighet

Vil du være med og bygge kristent fellesskap i Fusa i Vestland fylke? Trives du blant barn og unge? Fusa menighet i Den norske kirke søker menighetsarbeider.
Mer info

Ranheim og Charlottenlund menighet

Kan du tenke deg å jobbe med barn og ungdom i Den norske kirke? Ranheim og Charlottenlund menighet i Trondheim har lyst ut 35% stilling som miljøarbeider frem til neste sommer.
Mer info

Herøy frikirke

Er du glad i ungdommer og glad i Jesus, og vil kombinere dette i arbeidshverdagen? Herøy frikirke søker ettåring for neste skoleår. Menigheten ligger i Fosnavåg på Sunnmøre.
Mer info

Normisjon (media & marked)

Normisjons medieavdeling søker etter en arbeidslysten og kreativ person som har interesse for misjon og formidling på ulike plattformer.
Mer info

Acta – barn og unge i Normisjon

Vil du jobbe ett år i Norges største kristne barne- og ungdomsorganisasjon? Bli ettåring og få kjennskap til mange ulike arbeidsfelt på Actas felleskontor i Oslo.
Mer info

Norkirken Trondheim Salem

Norkirken Trondheim leter etter en ettåring som kan være en del av staben. Her kan du prøve deg innenfor ulike deler av menighetslivet.
Mer info

Gå Ut Senteret

Bli ettåring i skoleåret 2023/2024. Du kan jobbe med linjeledelse, arrangementer, mat og lokaler, administrasjon og markedsføring – eller på det omreisende GUS-teamet.
Mer info

Frontiers

Gjennom den nordiske sendebasen kan Frontiers tilby plassering for korttidstjeneste blant muslimske folkegrupper. Ta kontakt for mer informasjon om mulighetene.
Mer info

Gjennestad videregående skole

Bli miljøarbeider for ca 170 elever, hvorav ca 75 elever bor på internat. Gjennestad VGS eies av Normisjon.
Mer info

Øya videregående skole

Som ettåring får du ansvar for miljøskapende arbeid blant de ca 100 internatelevene på skoleområdet. Øya VGS er en kristen skole som eies og drives av Normisjon.
Mer info

Kristen VGS Nordland

Har du lyst til å jobbe i Nord-Norge? Som ettåring/miljøarbeider får du medansvar for kristent- og miljøskapende arbeid for elever og hybelboere ved skolen.
Mer info

Kristen VGS Trøndelag

Har du et sterkt engasjement for kristent ungdomsarbeid? Kristen videregående skole Trøndelag (KVT) søker ettåring til skolen med ca 560 elever, hvorav ca 70 er hybelboere.
Mer info

Kristen VGS Vennesla

Bli miljøarbeider på Kristen videregående skole Vennsla – en skole med internat, med studieretninger innen musikk, dans og drama, misjon og media.
Mer info

Tomb videregående skole

Er du glad i å lede og sette i gang aktiviteter, innendørs som utendørs? Trives du med ungdom som er nesten like gamle som deg selv? Bli ettåring på Tomb videregående skole!
Mer info

Ny tjenestemulighet?

Ta kontakt med oss dersom din organisasjon eller menighet vil synliggjøre en mulighet for tjeneste på denne siden. Send e-post til rektor Ørjan Tinnen.

Back

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Share