Global disippel - Gå Ut Senteret

Global disippel

En smak av misjon.
4,5 måneder i utlandet.

Utgjør en forskjell gjennom 4,5 måneder i utlandet, samtidig som du får tett oppfølging og veiledning både før, under og etter uteoppholdet.

+ 4,5 måneder i utlandet

+ Utgjør en forskjell

+ Et år i team

+ Solid forberedelse og oppfølging

Inntak for skoleåret 2021/2022 er i gang. Søk om plass i dag!

Skoleåret på Global disippel

Forberedelse

2,5 måneder

Undervisning, fellesskap, menighetsliv og forberedelser på skolen.

Praksis i utlandet

4,5 måneder

Bety en forskjell og bli forandret! Teampraksis i utlandet og møte med en fremmed kultur.

Refleksjon

2,5 måneder

Møt resten av klassen etter uteoppholdet og få mer undervisning.

Hvor vil du reise?

Bangladesh

Asia – Barnehage, IT og undervisning

Ecuador

Sør-Amerika – Undervisning på indianerskole

Etiopia

Afrika – Barnehage og arbeid blant kvinner

Indonesia

Asia – Dagsenter for gatebarn og undervisning

Kambodsja

Asia – Barn, studenter og kirkevekst

Kenya

Bring håp til unge mennesker i slummen – Afrika

Nepal

Undervisning, kvinner og funksjonshemmede – Asia

Paraguay

Menighet, barn, ungdom og funksjonshemmede – Sør-Amerika

Story & Media

Reis og formidle hva Gud gjør

Teamfordeling

Du blir tildelt et praksisteam på bakgrunn av hvilke land du ønsker deg når du søker om plass. Før utreise bruker vi mye tid på å etablere godt samspill og god kultur i praksisteamene.

Vi sørger for at du ikke kommer på team med mange som du kjenner fra din tidligere skole, og at det alltid er minst to personer av samme kjønn på team.

SKOLEÅRET STARTER …

med bibelundervisning og viktig forberedelse til utenlandsoppholdet, f.eks. innen misjon, kommunikasjon og samhandling, personlig utvikling og interkulturell kompetanse.

PÅ VÅREN …

kommer du tilbake til Gå Ut Senteret. Der får du grundig debriefing av viktige og sterke opplevelser, og fullfører skoleåret med fokus på utrustning til disippellivet etter bibelskoleåret.

NÅR VINTEREN …

kommer til Norge reiser du og teamet ditt til et av våre praksisland – et helt annet sted i verden. Der blir dere tatt imot av en lokal mentor, dere får språkkurs og skal jobbe på en praksisplass i 4,5 måneder. I løpet av utenlandsoppholdet får dere to uker ferie, der dere kan besøke andre deler av landet – eller kanskje et naboland?

UNDERVISNINGEN …

er delt inn i syvfag som skal gjøre deg i stand til å leve et misjonalt liv i en annen kultur – og til resten av livet som disippel av Jesus. Fagene på Global disippel er misjon, Bibelen, disippelliv, interkulturell kompetanse, kommunikasjon og samhandling, personlig utvikling og menighet.

Sjekk ut alle emnene på Global disippel.

Priser

Administrasjonsgebyr 2 000 kr
Skolepenger 33 775 kr
Uteopphold* 37 000 kr
Boutgifter** 43 725 kr
SUM 116 500 kr

* Kostnader for uteopphold varierer fra land til land.
** Med forbehold om endring og variasjon i husleiesatser.

Lånekassen

Lånekassen gir inntil ca 150.000 kr i studiestøtte til studenter på Gå Ut Senteret.

Du må selv søke om støtte på lanekassen.no. Søknadsskjema åpnes vanligvis i april/mai.

 

Hvorfor Global disippel?

Over 500 studenter har reist utenlands med team fra Gå Ut Senteret.

Back

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Share