Faith in action

– med hele Bibelen på ett år.
NY LÆREPLAN!

Faith in action er et bibelskoleår med dybdeundervisning, veiledning, tjeneste – og seks ukers praksis i utlandet.

Du vil få en full gjennomgang av hele Bibelen, tid til å lese Guds ord – og trening i å formidle det du lærer.

+ Les Bibelen i skoletida

+ Veiledning annenhver uke

+ Tjeneste hele året

+ Seks uker i utlandet

Hvorfor Faith in action?

Hverdagen på Faith in action

Skoledagene på Faith in action består av undervisning, selvstudium, veiledning og tjeneste. Gjennom året blir du kjent med alle Bibelens 66 bøker.

Noe av undervisningen foregår felles med Global disippel-klassen, som f.eks. personlig utvikling, interkulturell kompetanse og forberedelser til utlandspraksis. Når Faith in action-klassen er alene, bruker vi Bibelen som «guide» i de øvrige fagområdene, som f.eks. disippelliv, menighet, misjon og lederskap. Når det ikke er undervisning, får du tid til å lese Bibelen og studere tekstene på egen hånd eller i gruppe.

Gjennom året vil du få undervisning om, og skoletid til å lese, de fleste av Bibelens bøker. I tillegg får du en leseplan som gjør at du får lest hele Bibelen i løpet av skoleåret. Deler av undervisningen fra Det nye testamente gjennomfører vi der selve historien fant sted. Når vinteren kommer, reiser vi på studietur til Israel, Hellas eller Tyrkia.

Vi er opptatt av at de gode nyhetene om Jesus skal gå videre. Derfor vil du også få trening i å formidle bibelkunnskap i Norge og i utlandet – i menigheter og fellesskap, på bibelkvelder og i skolehverdagen.

Studieinnhold

(B) Fag merket med dette symbolet inneholder undervisning om bøker i Bibelen.

Bibelen: (B) Bibelsyn og bibelbruk. Innføring i Det gamle testamente. Innføring i Det nye testamente. Troslære. Misjon: (B) Misjonens grunnlag. Evangelisering. Diakoni. Misjonshistorie. Misjonalt liv. Misjonsstrategi. Disippelliv: (B) Å følge Jesus. Guds rike. Anvendt disippelliv. Lederskap: (B) Bibelske verdier og modeller for lederskap. Karakter og integritet. Ledelsesteorier. Menighet: (B) Menighet i Det nye testamente. Menighetens enhet og mangfold. Menighetens hensikt. Praktisert menighetsliv. Personlig utvikling: Identitet. Livsmestring. Tros- og livsfortelling. Veien videre. Kommunikasjon og samhandling: Kommunikasjonsteori og -øvelser. Å leve sammen. Formidling. Interkulturell kompetanse: Kulturforståelse. Interkulturell kommunikasjon. Religion og verdensbilder. Språk. Kontekstualisering.

Back

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Share