Jobb blant gatebarn i skyggen av turismen på Bali i Indonesia.

Gjør meningsfylt arbeid i møte med mennesker som lever på gata i provinshovedstaden Denpasar på Bali. Praksisen på Bali er todelt; den ene perioden jobber du på et streetcenter for vanskeligstilte barn og kvinner som bor og tigger på gaten. Opplegget gir mødrene gode arbeidsvilkår mens barna får undervisning. Noen kvelder blir du med ut på gaten og skaper tillitsfulle relasjoner med mødrene og ungene som tigger.

Den andre perioden blir du lærer på en katolsk skole, hvor det også går mange barn fra fattige familier. Teamet vil undervise i f.eks. engelsk og matematikk. Det er også en barnehage på området til skolen. Indonesia-teamet knyttes til KRIKs bibelskole på Bali, og du vil få oppfølging av norske mentorer som jobber der. På fritiden blir det tid til menigehtsliv, å utforske Bali og lære å surfe.

«Tusen takk for det beste året i livet! Det har vært livsforvandlende.»

– Mona (Global disippel 2016/2017)

Praktisk

#1 Teamet bor sammen med kort avstand til KRIK Bali. Det er noe avstand til de to praksisplassene, så teamet benytter bil frem og tilbake til jobb.

#2 Sammen med stab og elever på KRIK Bali kan dere bli en del av Hillsong Bali, en menighet som består av flere nasjonaliteter.

#3 Balinesisk snakkes av rundt 3,9 millioner mennesker. De fleste balinesisktalende personer snakker også indonesisk. Etter ankomst i november 2018, får dere tre uker på språkskole for å lære å kommunisere på lokalt språk. Det er nyttig i møte med barn og andre dere kommer i kontakt med både gjennom arbeid og på fritiden.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Share