Vi søker lærere for å styrke staben både på kort og lang sikt.

Misjonsskolen Gå Ut Senteret eies av Normisjon og Salem menighet i Trondheim, og har i over 30 år utfordret og utrustet til tjeneste for Jesus på tvers av grenser. Nå ønsker vi å styrke lærerstaben både på kort og lang sikt.

Som lærer ved Gå Ut Senteret vil du daglig være i kontakt med mennesker som ønsker en smak av misjon eller et helt liv i tjeneste, både i Norge og i utlandet.

Kortsiktig og langsiktig behov

Vi har ledig 40-80% stilling som lærer med mulighet for tiltredelse høsten 2018, men ønsker også å komme i kontakt med deg som er interessert i å jobbe hos oss i deltids- eller heltidsstilling på lengre sikt.

Skolen har søkt om godkjenning av to nye studietilbud med oppstart skoleåret 2019/2020, og vil i den forbindelse ha behov for økte lærerressurser. Vårt fremtidige studietilbud vil deretter trolig bestå av linjene som er beskrevet under.

Vårt studietilbud

Global disippel
Vårt mest kjente tilbud med ca 30 studenter, som tilbringer 4,5 måneder av skoleåret i praksis utenlands. Fokus på disippelliv og misjon på tvers av kulturer.

Faith in action
Bibelskoletilbud med fokus på misjonalt liv, individuell veiledning og fast praksis i Norge gjennom hele året. Seks ukers intensiv praksisperiode utenlands.

Bare bibel (ny!)
Et helt år med fordypning i alle Bibelens bøker og formidling av bibelkunnskap. Undervisning, egenstudier og formidlingspraksis.

Tjeneste og ledelse (ny!)
Tilbud for ansatte og frivillige som allerede har eller skal begynne i en kristen tjeneste i Norge eller i utlandet. Samlingsbasert undervisning, stor grad av praksis og veiledning underveis.

Kompetansekrav

Som lærer ved Gå Ut Senteret må du kunne undervise og veilede studenter innen flere av skolens fagområder:

  • Misjon
  • Bibelen
  • Disippelliv
  • Interkulturell kompetanse
  • Kommunikasjon og samhandling
  • Personlig utvikling
  • Menighet
  • Lederskap

Vi søker deg som har relevant utdanning og/eller erfaring innen våre fagområder, samt pedagogikk/klasseledelse. Du må ha muntlige og skriftlige språkkunnskaper i norsk og engelsk, samt erfaring innen kristent organisasjons-/menighetsliv og misjon.

Lærere med linjelederfunksjon må i tillegg kunne håndtere pedagogisk planlegging, oppfølging av søkere til skolen og koordinering av studentenes praksis i Norge og utlandet.

Annen informasjon

Søkere må identifisere seg med Normisjons teologiske ståsted og verdigrunnlag, slik dette er formulert i Normisjons verdidokument for ansatte. Som ansatt ved Gå Ut Senteret blir du en del av staben i Salem menighet. Det må påregnes noe reiseaktivitet i inn- og utland, samt samlinger utenfor ordinær kontortid. Lønn og pensjonsordning i hht Normisjons lønnsavtale. Midlertidig eller fast stilling etter avtale. Arbeidssted: Trondheim.

Tiltredelse: Høsten 2018 eller senere ved ønske om tiltredelse på lengre sikt.

Søknad

Søknad med CV eller andre henvendelser sendes til rektor Ørjan Tinnen pr e-post: orjan.tinnen@normisjon.no. Vennligst spesifiser ønsket stillingsandel og om du er aktuell for snarlig tiltredelse eller interessert i tiltredelse på lengre sikt. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Søknadsfrist: Søknader behandles fortløpende. Ved ønske om snarlig tiltredelse ønskes søknad senest 10. juni 2018.

 

Webhotell levert av Nordic Hosting AS