Bibelskole med utadrettet tjeneste i menighet.

Faith in action med menighetspraksis

  • Dybdeundervisning i bibelen, misjon, menighet og lederskap.
  • Fast tjeneste i et utadrettet arbeid i Salem menighet.
  • Personlig oppfølging av veileder med erfaring fra misjonal menighetsledelse.
  • Seks uker opphold i utlandet med praksis i misjon.
Salem menighet

Alle studentene på Gå Ut Senteret blir en del av fellesskapet i Salem menighet. Menigheten driver ulike typer arbeid for å gi evangeliet om Jesus videre, f.eks. gjennom konfirmant- og ungdomsarbeid, arrangementer for innvandrere, samtaler med folk på gata osv. Salem menighets visjon er å gjøre verdifulle mennesker til bevisste etterfølgere av Jesus Kristus. Ved å velge menighet som praksis på Faith in action blir du spesielt involvert i en utadrettet tjeneste i menigheten.

«Gjøre verdifulle mennesker til bevisste etterfølgere av Jesus Kristus.»

 

Et helt år i tjeneste med dybdeundervisning, veiledning og seks ukers praksis i utlandet.

Ønsker du et år på bibelskole for å finne Guds retning for livet? Vil du finne ut mer om egne evner og nådegaver? Kan du tenke deg å leve et misjonalt liv i Norge eller i utlandet? Faith in action er perfekt for deg som vil lære mye og ha et helt år i tjeneste for Gud.

Få grundig og praktisk rettet undervisning av dyktige lærere, individuell veiledning annenhver uke, tjeneste i utadrettet kristent arbeid og seks ukers spennende praksis i utlandet.

Utvikle deg i tro og tjeneste gjennom tett veiledning og mye praksis gjennom hele året. Med misjon og bibel som hovedfokus, skal vi sammen utforske hvordan kristenlivet kan leves ut i og på tvers av kulturer.

 

Praksis i menighet

På Faith in action går den helårige praksisen i en kristen tjeneste som en rød tråd gjennom året. Dersom du velger praksis i Salem menighet får du være med på å gi evangeliet om Jesus videre til mennesker i Trondheim.

Dette kan du velge mellom:

  • Være leder for årets konfirmantkull
  • Arrangere og lede gudstjenester eller en bibelgruppe for ungdommer
  • Få kontakt med flyktninger og innvandrere i byen
  • Dele ut kaffe, vafler og snakke med folk på gata natt til søndag

Etter nyttår venter en seks ukers praksisperiode i internasjonalt misjonsarbeid. En personlig veileder med erfaring fra misjonal menighetsledelse vil følge deg gjennom hele skoleåret.

 

 

«Det at jeg har hatt tjeneste i Salem dette året gjør at jeg føler at Salem er min kirke.»

– Student på Gå Ut Senteret (2016/2017)

Mer informasjon
 

Webhotell levert av Nordic Hosting AS