Praksis

Læring er mer enn undervisning.

Gå Ut Senteret har en praktisk tilnærming til læring. Selv om du vil tilbringe en del tid i klasserom mens du er i Norge, skal det være kort vei fra teori til praksis.

Hva er egentlig mine nådegaver?

Hvordan vet jeg at vi greier å samarbeide godt når utfordringene kommer?

Hva skal jeg si for å forklare evangeliet for en muslim?

Møt nye landsmenn og bidra med leksehjelp for innvandrere.

Det er mange spørsmål det ikke er så lett å få svar på uten å teste det ut i praksis.

Både i Norge og i utlandet vil du lære mye gjennom å være i tjeneste. Etter skolestart på høsten får du velge din egen praksisplass i menighet og i arbeid på tvers av kulturer. Du kan f.eks. velge å bli med på leksehjelp eller samtalegrupper for innvandrere, konfirmantarbeid, gateevangelisering, søndagsskole, Alpha-kurs, leir for barn og ungdom eller fotball på tvers av kulturer.

Bidra med å vise Guds godhet for mennesker i Trondheim sentrum – og få mange spennende samtaler.
Bli kjent med dine egne styrker gjennom utfordringer og teamoppgaver sammen med klassen.
Salem menighet – en storbymenighet full av liv og mange muligheter for tjeneste.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Share