Bare bibel

Bare bibel er et bibelskoleår med full gjennomgang av hele Bibelen. Dette er året hvor du har tid til å lese Guds ord, får undervisning om alle Bibelens bøker – og trening i å formidle det du lærer.

+ Les Bibelen i skoletida

+ Få hjelp til å forstå

+ Bli trygg i egen tro

+ Formidle evangeliet

PENSUM
Bibelen (alle 66 bøkene)

LÆRINGSFORM
Undervisning, selvstudium og formidlingspraksis

STUDIETUR
Israel, Hellas eller Tyrkia

Inntak for skoleåret 2022/2023 er i gang. Søk om plass i dag!

Skoledagene på Bare bibel består av undervisning, selvstudium og formidlingsøvelser. Gjennom året får du undervisning om alle Bibelens 66 bøker.

Når det ikke er undervisning, får du tid til å lese Bibelen og studere tekstene på egen hånd eller i gruppe. I tillegg kommer felles aktiviteter for hele skolen, som f.eks. fellesskapskvelder, turer og menighetsliv.

Deler av undervisningen fra Det nye testamente gjennomfører vi der selve historien fant sted. Når vinteren kommer, reiser vi på studietur til Israel, Hellas eller Tyrkia.

Vi er opptatt av at de gode nyhetene om Jesus skal gå videre. Derfor vil du også få trening i å formidle bibelkunnskap for ulike målgrupper gjennom praksis i menigheter og fellesskap, på bibelkvelder og i skolehverdagen.

Våre bibellærere, Lars Olav Gjøra, Frida Iversen og Barbro Dragsjø, har selv studert alle Bibelens bøker på fulltid. De vil hjelpe deg både med å få kunnskap, men også til å se hvordan det du lærer kan anvendes i praksis. I tillegg møter du flere gjestelærere som er eksperter på hvert sitt område.

Gjennomgang av hele Bibelen – bok for bok.
Bli med inn i klasserommet til Bare bibel.

Studieinnhold

Alle Bibelens 66 bøker, Bibelens tilblivelse, troverdighet og autoritet, studiemetode, troslære, formidling og kontekstualisering, å følge Jesus, Guds rike, og anvendt disippelliv.

Les mer om undervisningen.

Du lærer f.eks. å…

…gjøre rede for historisk bakgrunn og situasjon for de ulike bøkene.
…reflektere over hvordan Gud åpenbarer seg i Bibelen.
…finne tidløse sannheter for eget liv, menighet eller samfunn.
…drøfte ulike bibelsyn og reflektere rundt eget bibelsyn.
…utvikle ferdigheter innen muntlig formidling.

Priser

Administrasjonsgebyr 2 000 kr
Skolepenger 34 800 kr
Konferanser/uteopphold* 32 175 kr
Boutgifter** 50 000 kr
SUM 118 975 kr

* Kostnader for uteopphold varierer fra land til land.
** Med forbehold om endring og variasjon i husleiesatser.

Lånekassen

Lånekassen gir inntil ca 150.000 kr i studiestøtte til studenter på Gå Ut Senteret.

Du må selv søke om støtte på lanekassen.no. Søknadsskjema åpnes vanligvis i april/mai.

 

«Det du har hørt av meg i mange vitners nærvær, skal du gi videre til pålitelige mennesker som er i stand til å undervise andre.»

Back

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Share